Energie

Het parallelle programma met daarin negen presentaties, vormde een belangrijk onderdeel van de Dag Ondergronds Bouwen 2011. U vindt hier de presentaties van de zaal ‘Energie’.

Alex Ruiter, bedrijfsleider Ballast Nedam
Nuon Magnum Power Plant (Eemshaven)
Energiebedrijf Nuon ontwikkelt in het Groningse Eems-haven een ‘multi-fuel’ energiecentrale: Nuon Magnum. Nuon investeert daarbij bewust in de vormgeving van het koelwatercircuit, waarbij de bescherming van dier en milieu de hoogste prioriteit krijgen. Ballast Nedam is verantwoordelijk voor de bouw van het complete koel-watercircuit met de ondergrondse aanleg van immense koelwaterleidingen; de diameters variëren van 2.5 tot 2.7 meter. Presentatie Alex Ruiter

Thérèse van Gijn, projectmanager duurzame gebiedsontwikkeling DHV B.V.
Frank Schoof, directeur Aardwarmte Den Haag vof
Aardwarmte als bron: het project Leyweg in Den Haag als ‘warme’ aanbeveling voor andere steden Om invulling te geven aan een duurzame energievoorziening in zowel nieuwbouw als bestaande bouw wordt steeds vaker het gebruik van geothermie overwogen. De potenties van deze duurzame warmtebron zijn enorm. Tegelijkertijd is het daadwerkelijk realiseren van een geothermieproject uitermate complex. Toepassing van geothermie is niet alleen technisch ingewikkeld, maar leidt ook tot talrijke procesmatige, juridische en organisatorische vraagstukken. In deze sessie worden aan de hand van de praktijkcase Leyweg kansen én knelpunten met u gedeeld. Presentatie Thérèse van Gijn en presentatie Frank Schoof

Cees Jan Asselbergs, directeur Deltalinqs
Rotterdam Energy Port: CO2 strategie brengt business perspectief binnen bereik
Rotterdam heeft de ambitie om in 2025 een CO2-reductie van circa dertig miljoen ton te realiseren. In de Mainport is een privaat- publieke aanpak ontwikkeld om daar handen en voeten aan te geven. Het betreft een deels onzichtbare bijdrage aan een zichtbaar resultaat, omdat een aanzienlijk deel van de oplossing ondergronds moet worden gerealiseerd. Men werkt aan het afvangen van CO2, dat vervolgens via pijpleidingen naar de Noordzee wordt getransporteerd voor ondergrondse opslag. Dit CSS (carbon capture and storage)-project wordt gezien als voorbeeld voor Europa, waar het gaat om de inzet van duurzaamheid als motor voor economische groei. Presentatie Cees Jan Asselbergs