Flexival 2019: De toekomst van kabels en leidingen

Nieuwe inzichten, dwarsverbanden en humor zijn vaste ingrediënten van het Flexival. Een congres voor out-of-the-boxdenkers en zij die dat willen worden. Het Flexival is dan ook bij uitstek geschikt voor een feestje. Daarom wordt op de eerstvolgende editie het eerste exemplaar van de verkenning Common ground voor ondergrondse infra uitgereikt. Het samenspel tussen ruimtelijke ordening en kabels en leidingen zal de hele dag het centrale thema zijn.

Programma

Plenair

Een belangrijke bevinding van Common ground voor ondergrondse infra is dat er bestuurlijke actie nodig is om de ondergrond ook in de toekomst voor kabels en leidingen te kunnen gebruiken. De betrokkenen op projectniveau hebben hun handen vol met dagelijkse strubbelingen en zij missen de strategische positie. Daarom zijn voor de uitreiking van het rapport een aantal bestuurlijke kopstukken uitgenodigd:

 • Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen en secretaris van de VNG
 • Steven Adriaanse, burgemeester van Woensdrecht en voorzitter van het GPKL
 • Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland

Hoe zien deze bestuurders de toekomst van kabels en leidingen en hun rol daarin? Met de energietransitie, het 5G-netwerk en de klimaatopgave als aanjagers is dit hét moment om te acteren. Wat is hun actieplan?

Interactief

Na het plenaire deel zijn er interactieve en creatieve workshops waarin met een andere blik naar een (technisch of niet-technisch) onderwerp wordt gekeken. Een aantal onderwerpen staan al vast, maar suggesties zijn nog van harte welkom!

Het parallelle programma heeft vier lijnen:

 • Samenwerken en verbinden
  Samenwerken betekent luisteren naar elkaar en op zoek naar consensus, in plaats van je eigen zin doordrijven. Pas dan komt er muziek in de samenwerking en wordt het geheel beter dan de som der delen. Verbinden is alleen mogelijk als je echt weet waar de ander behoefte aan heeft en daar rekening mee houdt. Als je dat niet doet, wordt het resultaat een bende!
 • Leren van elkaar
  Het GPKL zal een sessie verzorgen over de ontwikkelingen en het proces rondom de herijking van de NEN 7171, de nadeelcompensatie 2.0 en de manier waarop gemeenten hun regierol kunnen invullen.
 • Bestuur en beleid
  Er wordt een minimasterclass gegeven door Geert Roovers (lector ondergronds bouwen) samen met twee grote steden over hun manier van regievoeren op de ondergrond
 • Visie op verandering
  De complexiteitstheorie wordt uitgelegd, en hoe is deze toe te passen op de kabels-en-leidingenbranche? Maaike Leppink (Sweco) weet alles over de theorie en vertelt samen met iemand uit de praktijk over de toepassing.