Grenzeloos renoveren

Het renoveren van tunnels is zowel in België als in Nederland een zeer actueel thema. Renoveren vereist andere competenties dan het aanleggen. Daarom organiseren de Vlaamse ingenieursvereniging ie-net en het COB op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag.

Op de studiedag komen opdrachtgevers, opdrachtnemers, studie- en adviesbureaus, vergunningverleners en tunnelbeheerders bij elkaar om vanuit verschillende perspectieven kennis en ervaringen te delen op basis van concrete (praktijk)voorbeelden en best practices.
>> Download uitnodiging (pdf, 1.1 MB)

Programma

10.00 uur - De koffie en thee staan klaar

10.30 uur - Plenaire opening

11.00 uur - Twee ronden subsessies, zie het schema hieronder
In twee rondes kunt u kennisnemen van veertien relevante onderzoeken, praktijkprojecten en opgaven. De interactieve sessies in kleine groepen geven u de gelegenheid om niet alleen kennis te delen, maar ook uw eigen ervaringen en vragen in te brengen.

13.00 uur - Lunch

14.00 uur - Plenair programma
Tijdens het plenaire programma zullen we met behulp van inleidingen door Pascal Smet (Brussels minister voor Mobiliteit), Cees Brandsen (HID Rijkswaterstaat), advocaten van Nederlandse en Belgische bodem en ervaren renovatiemanagers Dick van Klaveren (Rijkswaterstaat) en Jan Van Steirteghem (Hyacint) praten over de grote opgave die voor ons ligt. Centrale vraag: kunnen we tunnelrenovaties slimmer en meer in gezamenlijkheid oppakken, juist als de toekomst en onze wensen nog zo onduidelijk zijn?

16.40 tot 18.00 uur - Een drankje en hapje

Subsessies

ZAAL

RONDE 1

RONDE 2

Brussel

Tunnelrenovaties in de ring Brussel
De ring van Brussel kent en kende veel achterstand in het onderhoud van haar tunnels. De stad vertelt hoe zij vanuit een overall-filosofie een aanpak heeft ontwikkeld en wat dit betekent voor een drukke metropool.

Renovatie metrostations Brussel
Diverse metrostations in Brussel worden gerenoveerd en dat vraagt een nieuwe ontwerp op het gebied van brandveiligheid. Modellering, evacuatie en andere aspecten worden zorgvuldig tegen het licht gehouden. De directie van de opdrachtgever en de adviseurs nemen u mee in dit complexe project.

Duurzaam assetmanagement

Levensduur
Wat is de daadwerkelijke levensduur van ondergrondse constructies? Wat is de top-10 aan grootste risico’s en wat weten we van die risico’s? Welke zijn urgent, welke zijn onbekend? Een onderzoeksgroep heeft een start gemaakt met een position paper over dit belangrijke onderwerp.

Energie besparen met licht
De verlichting betreft bijna de helft van de forse energiehuishouding van een tunnel. Een renovatie biedt gelegenheid om verouderde systemen aan te passen aan de nieuwe tijd. Ook de wetenschap helpt hierbij, want adaptieve verlichting biedt nieuwe kansen.

Stakeholders aan zet

Stedenbouwkundige integratie van tunnelrenovatie
Een tunnelrenovatie heeft niet alleen grote impact op de mobiliteit, maar ook op vele andere aspecten van onze leefomgeving. Een renovatie creëert nieuwe kansen en risico’s, alleen al omdat ook de globale context waarin de tunnel zich bevindt geëvolueerd is. Hoe kan een dergelijk project bijdragen aan de ambities van een stad? Hoe verloopt een vooruitstrevend ontwikkelproces, worden de belangen van stakeholders gerespecteerd en hedendaagse knowhow geïntegreerd?

Van tegenstand tot medestand
Door de renovatie van de Velsertunnel zou de omgeving in een verkeersinfarct belanden. Inmiddels is het project afgerond en is Rijkswaterstaat door diezelfde omgeving beloond met complimenten. Hoe is de publieke opinie omgeslagen? Welke (innovatieve) bereikbaarheidsmaatregelen zijn ingezet, wat werkte wel en wat minder? Hoe heeft aanneemcombinatie Hyacint hieraan bijgedragen? Een praktijkverhaal over omgevingsmanagement dat als inspiratiebron kan dienen voor het nieuwe programma Amsterdam Bereikbaar en infraprojecten rondom grote steden.

Planmatig werken

Renovatie Koningstunnel
De Koningstunnel in Den Haag is een bijzondere constructie met drie in- en uitgangen.  De gemeente Den Haag wil een probleemloze en veilige renovatie waarbij de hinder voor de omgeving minimaal is, en ziet daarbij een belangrijke rol voor zichzelf als opdrachtgever. Wat is hun 'To do'-lijst in de voorbereiding van een renovatieproject?

Hoe houd je samenwerking goed en effectief?
Een project start-up is zo langzamerhand wel gemeengoed bij grote projecten. Maar hoe houd je de samenwerking goed na de eerste onverwachte gebeurtenissen, tegenvallers, innovaties die een nieuwe manier van werken vragen, druk op de planning en eisen vanuit de omgeving? In deze workshop ga je ervaren hoe je op een andere manier kunt omgaan met verschillen in de samenwerking, zoals het team van de Renovatie Velsertunnel dat twee jaar lang ervaren heeft met teamcoaches.

Rotterdam en Amsterdam

Renovatie Maastunnel
In Rotterdam is zeer recent gestart met de renovatie van de Maastunnel, een rijksmonument. Twee jaar zal de tunnel in één richting afgesloten zijn. De monumentale status en de civiele schade vragen veel van de aannemer en de gemeente. Hoe heeft dit de inrichting van het project in de ontwerpfase beïnvloed en wat is de rol van het ontwerp in de beperking van de risico’s? Welk onderzoek is gedaan en welke slimme oplossingen zijn gevonden? Hoe is omgegaan met de verkeersafwikkeling en bouwlogistiek?

Tunnelrenovaties in Amsterdam
Tunnelrenovatieprojecten kennen per definitie een hoge mate van onzekerheid. Hoe kunnen we leren van ons falen en onze successen, en hoe doen we dat als stad en als sector samen? De ervaringen worden gedeeld door middel van het groeiboek Renoveren kun je leren.

In één keer goed

Naar een succesvolle openstelling
Een tunnel probleemloos open na de renovatie; dat was tot nu toe vaak een struikelblok. Bij de Velsertunnel is het gelukt door goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en aanneemcombinatie Hyacint, ICT-ontwikkeling vanaf de start van het ontwerpproces, een doordacht programma van ontwerpen, in bedrijf stellen, testen, opleiden, trainen en oefenen, en extra aandacht voor de verbinding tussen lokale en centrale bediening en besturing. Wilt u ook een probleemloze openstelling? Kom dan luisteren en leren van de Velsertunnel!

Virtueel ontwerpen en bouwen
Systems engineering, BIM en virtual reality zijn de bouwstenen voor een virtueel ontwerp- en bouwproces, waarbij raakvlakken geen bijtvlakken zijn. 'In één keer goed' uitvoeren is niet langer een slogan; virtueel testen en valideren van tunneltechnische installaties is al realiteit, digitaal opleveren van een as-built assetmanagementsysteem is een mogelijkheid.

Wel héél snel open

Westerscheldetunnel: traag maar zeker
In maart 2017 is begonnen met het vervangen van de elektronica in de inmiddels veertien jaar oude Westerscheldedetunnel. Uitgangspunt van de renovatie: zo min mogelijk overlast voor de klant. De meeste nieuwe systemen worden daarom parallel aan bestaande systemen opgebouwd. Deze werkwijze maakt het tevens mogelijk dat kritische systemen van de tunnel getest zijn zonder dat deze is omgebouwd.

Ingrijpend renoveren met de winkel open
Binnen project VIT-2 wordt met een experimentele aanpak van inkoop en realisatie de vervanging van een aantal installaties en een aantal grote softwarewijzigingen uitgevoerd in bestaande tunnels. In één weekeindnacht wordt omgebouwd van oud naar nieuw en de volgende ochtend zijn de tunnels gewoon weer open.

Ook interessant:

Datum

Dinsdag 30 mei 2017

Locatie

De Bouwcampus
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het COB via info@cob.nl of 085 4862 410.

Aanmelden (via ie-net) >>

Let op, er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar!


ie-net is een netwerk voor burgerlijk, bio- en industrieel ingenieurs in Vlaanderen en Brussel. De organisatie fungeert als contactpunt tussen ingenieurs, bedrijven, overheids- en opleidingsinstellingen.

De studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door: