Dag van de kennisuitwisseling 2023

Voor wie werkzaam is bij een gemeente, provincie, netbeheerder, woningcorporatie of waterschap en wil sparren over manieren om de onderlinge samenwerking te versterken of voor wie verder vooruit wil plannen met andere partijen werkzaam in de ondergrond, hebben het COB en Stichting Mijn Aansluiting de Dag van de kennisuitwisseling gehouden. 

Inmiddels staat de Samenwerkwijzer alweer een halfjaar live en wordt er in het project Samen digitaal gewerkt aan opschaling van online informatie-uitwisseling. De komende periode staat in het teken van verdere doorontwikkeling, bijvoorbeeld door het toevoegen van meer concrete formats in de bibliotheek van de Samenwerkwijzer, het ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven en het helpen opzetten van nieuwe samenwerkingen.

Op de Dag van de kennisuitwisseling gingen aanwezigen in gesprek over de ontwikkelde kennis en middelen. Vier onderwerpen kwamen aan bod: uitwisseling van data/plangegevens, opstarten en verankeren van strategische samenwerking, komen tot goede procesafspraken en de rol van de gemeente als regisseur van de ondergrond. 

Gesprek van de dag met vertegenwoordigers van een startende samenwerking, een vergevorderde samenwerking, de aannemerij en een regionale samenwerking. Gespreksonderwerpen waren: succesfactoren, uitdagingen, en voordelen van samenwerken (voor de deelnemende partijen en de buitenruimte).
>> Kort verslag (pdf, 126KB)
>> Bekijk de presentatie (pdf, 2MB) 

Subsessies

Subsessie ronde 1

Data uitwisselen (Thomas Diemel, Henri van de Zande, Rudi Zoet)
Voor de afstemming van werkzaamheden vormt uitwisseling van plan- en projectgegevens een goede basis. De wereld van data-uitwisseling is zich hard aan het ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat alle ontwikkelingen de goede richting in gaan, zijn wensen en gedachten van betrokkenen nodig. In deze sessie is het landschap van data-uitwisseling in beeld gebracht en een gewenst toekomstbeeld geschetst en de route uitgestippeld.
>> Kort verslag (pdf, 114KB)

Opstarten van een samenwerking (Eefje van Woerkom, Wiljen Veldhuis)
Dat samenwerken een goed idee is, is voor de meeste partijen (gelukkig) wel duidelijk. Maar hóe start je zo’n samenwerking op? We wisselden ideeën met elkaar uit en deelden tips en adviezen op basis van ervaringen uit de praktijk.
>> Kort verslag (pdf, 116KB)

Open space (Hanneke Zindel, Fieke van Woerkom)
In de “open space” gingen we met elkaar in gesprek over een stelling die we met de zaal uitkozen tijdens het plenaire gedeelte. Op deze manier wilden we ruimte geven voor een onderwerp dat niet aan bod komt in een van de andere subsessies, maar wel van belang is bij strategische afstemming. Een aantal van deze stellingen werden in het plenaire gesprek voorgelegd door de panelleden. 
>> Kort verslag (pdf, 108KB)

Subsessie ronde 2

Hoe kom je tot goede procesafspraken? (Hanneke Zindel, Henri van de Zande)
Waar moet je afspraken over maken? En welke stappen moet je met elkaar doorlopen om tot gezamenlijke afstemming te komen? Samen denken we na over deze stappen, welke afspraken je moet maken en welke ondersteuning daarbij nodig is.
>> Kort verslag (pdf, 109KB)
>> Voorbeelden procesafspraken (pdf, 277KB)

Hoe houden we regie op de ondergrond? (Jarko van Bloois, Wiljen Veldhuis)
‘Vroegtijdig samen werken aan opgaven’, ‘afwegen van belangen’, ‘sturen in de ondergrond’ of ‘scheidsrechter’ zijn allemaal kreten die de revue passeren als we het over regie in de ondergrond hebben. Er wordt veel over gesproken en toch zien we een dijkdoorbraak aan inpassingsvraagstukken op ons afkomen die om een vorm van regie vraagt die we nog niet op de plank lijken te hebben liggen. In deze sessie gingen we op zoek naar succesverhalen.
>> Kort verslag (pdf, 112KB)