Verduurzaming van de kabel-en-leidingenbranche

Nederland verduurzaamt en ook de kabel- en leidingenbranche wil en kan hieraan een bijdrage leveren. Er is nog veel winst te behalen in emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. De sector zoekt naarstig naar verduurzamende maatregelen, maar versnippering van de branche bemoeilijkt deze zoektocht. Het COB-netwerk ontwikkelt daarom een groeiboek waarin concrete handvatten worden gebundeld.   

Er zijn meer dan duizend beheerders van kabels en leidingen en de keten van productie, aanleg, vervanging en onderhoud is verdeeld over verschillende stakeholders. Een consequentie hiervan is dat in beperkte mate kennis en ervaring wordt uitgewisseld over maatregelen ten behoeve van verduurzaming. Netwerkbedrijven zijn niet altijd volledig op de hoogte van beschikbare oplossingen in de markt (zowel oplossingen van kabelproducenten als aannemers) en omgekeerd is de markt niet volledig op de hoogte van de doelstellingen en de behoeften van netwerkbedrijven. 

Om hier verbetering in aan te brengen, worden momenteel maatregelen uitgewerkt die zijn voortgekomen uit het vooronderzoek dat in 2022 is afgerond (meer informatie vindt u hieronder). Er zijn drie deelprojectleiders aangesteld die elk met een eigen expertgroep belemmeringen, oplossingen en praktijkvoorbeelden aandragen op het gebied van circulariteit, omgeving en energie. De maatregelen worden praktisch uitgewerkt en zullen worden opgenomen in een groeiboek dat wordt gelanceerd op de Kennisarenadag op 5 september 2024.

Uw praktijkvoorbeeld in de spotlights?

Het groeiboek is bijna klaar. Er zijn tal van maatregelen verzameld, inclusief de mogelijke belemmeringen en oplossingen daarvoor. Voor u niet interessant omdat u allang duurzaam bezig bent? Mooi, stuur dan uw ervaring in als voorbeeld voor anderen. Denk aan de volgende drie invalshoeken:

  • Hoe bent u van uw fossiele verslaving afgekomen?
  • Hoe zorgt u ervoor dat hergebruik of instandhouding standaard worden?
  • Hoe zorgt u voor je omgeving?

Met uw tips, tricks, do’s en don’t kunt u terecht bij Manon Bouwer via manon.bouwer@cob.nl, dan krijgt u ook gelijk een sneakpreview van het groeiboek.

Vooronderzoek 2022

Met een eind 2022 afgerond vooronderzoek is de basis gelegd voor een maatregelencatalogus met betrekking op klimaat, circulariteit en biodiversiteit, speciaal voor de kabels-en-leidingensector. Samen met overheden, netbeheerders, advies- en ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers zijn kaders bepaald voor een succesvolle catalogus. Er is onder meer vastgesteld dat het van belang is om maatregelen te omschrijven, maar ook om bij te dragen aan de toepassing ervan. Een duurzaamheidsmaatregel wordt niet alleen als kans opgenomen in de catalogus, ook (mogelijke) belemmeringen (risico) en bijbehorende beheersmaatregel(s) worden beschreven. Daarnaast wordt de catalogus gekoppeld aan de Aanpak Duurzaam GWW en is het uitgangspunt dat de maatregelencatalogus goed doorzoekbaar is op op verschillende thema’s, projectfasen en stakeholders.
>> Naar rapport op de kennisbank

 

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Inventarisatie van duurzaamheidsmaatregelen.

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

5 juli 2023: met meer dan twintig personen maatregelen verzameld op de thema’s energie (emissie), materialen (circulariteit) en omgeving (bodem, water, ecologie).

1

19 september 2023: aangesloten bij bijeenkomst platform Duurzaamheid. Met meer dan zestig personen maatregelen verzameld.

1

November 2023: drie expertssessies met in totaal veertien experts op de thema’s energie, materialen en omgeving. Onder begeleiding van deelprojectleiders worden hierbij de reeds opgehaalde maatregelen geconcretiseerd en verwerkt tot in totaal minimaal twintig maatregelen.

1

Bijeenkomsten

Eerste COB-brede bijeenkomst over duurzaamheid

Op dinsdag 19 september 2023 zijn ruim zestig duurzaamheidsexperts van het COB samengekomen bij RoyalHaskoningDHV in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst is toegelicht wat de COB-onderzoekstrajecten gericht op duurzaamheid al aan inzichten hebben opgeleverd, er is besproken welke sectoroverschrijdende duurzaamheidsthema’s nader uitgewerkt kunnen worden en op de Maatregelenmarkt wisselden deelnemers ervaringen en ideeën uit rondom de twee maatregelencatalogussen die het COB-netwerk ontwikkelt: Maatregelencatalogus Energiereductie tunnels en een voor de verduurzaming van kabel- en leidingensector. De wisselwerking tussen die twee werelden leverde voor beide sectoren waardevolle nieuwe inzichten op, naast interessante nieuwe contacten voor de deelnemers. Ook de Circulariteitschallenge tunneltechnische installaties kwam aan bod.
>> Agenda (pdf, 250 KB)

Kick-off groeiboek

Storm Poly raast over het land als op woensdag 5 juli 2023 twintig leden van het platform Kabels en leidingen de elementen trotseren om op het kantoor van Royal HaskoningDHV samen met COB-projectleider Nicole Poort het vervolg van het project Verduurzaming van de kabel- en leidingbranche af te trappen. Het komende jaar wordt gezamenlijk gezocht naar een top 20 van verduurzamingsmaatregelen en de toepassing ervan. Dit gebeurt onder leiding van kartrekkers Wilfred Akerboom (thema Materialen), Joost Claassen (thema Energie) en Werner Schimmel (thema Omgeving).

Tijdens de sessie is al veel waardevolle input opgehaald. Grote slagen kunnen onder meer worden gemaakt in een betere logistieke planning voor materialen, in de elektrificatie van materieel en de inzet van HVO- en biodiesels, in aandacht voor make-or-buy besluitvorming en het toepassen van levensduurverlengende maatregelen. Er zijn slimme ideeën ingebracht over groene bermen, bescherming van boomwortels en inzet van sleufloze technieken. Tijdens een vervolgsessie op 19 september 2023 worden de maatregelen aangevuld en aangescherpt. Tot die tijd wordt de expertgroep verder vormgegeven.

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
COB Werkstudenten

COB Werkstudenten -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rajiv Hoelas, rol: Werkstudent
Thirza Oudshoorn, rol: Werkstudent
Bastiaan Vetjens, rol: Werkstudent
Arjen Schippers, rol: Werkstudent
Dura Vermeer Techniek B.V.

Dura Vermeer Techniek B.V. -

Locatie: Utrecht, Hertogswetering 157
Wilfred Akerboom, rol: Deelprojectleider

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jules Geeraert, rol: Lid

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Berend Doedens, rol: Lid

Lidrus -

Locatie: Breda, Voltaweg 4
Joost Claassen, rol: Deelprojectleider

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Gerwin Stam, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Werner Schimmel, rol: Deelprojectleider
Nicole Poort, rol: Projectleider

Vereniging Stadswerk Nederland -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Maarten Loeffen, rol: Financier

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Rebecca Fasel, rol: Lid
Anna Muilwijk, rol: Lid

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Sjoerd Groot, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Herbert Aalbers, rol: Lid