Verduurzaming van de kabels-en-leidingenbranche

Nederland verduurzaamt en ook de kabels-en-leidingenbranche wil en kan hieraan een bijdrage leveren. Er is nog veel winst te behalen in emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. De sector zoekt naarstig naar verduurzamende maatregelen, maar versnippering van de branche bemoeilijkt deze zoektocht. In dit COB-vooronderzoek is gekeken of en hoe een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen de branche kan helpen.   

Er zijn meer dan duizend beheerders van kabels en leidingen en de keten van productie, aanleg, vervanging en onderhoud is verdeeld over verschillende stakeholders. Een consequentie hiervan is dat in beperkte mate kennis en ervaring wordt uitgewisseld over maatregelen ten behoeve van verduurzaming. Netwerkbedrijven zijn niet altijd volledig op de hoogte van beschikbare oplossingen in de markt (zowel oplossingen van kabelproducenten als aannemers) en omgekeerd is de markt niet volledig op de hoogte van de doelstellingen en de behoeften van netwerkbedrijven.

Na dit vooronderzoek ligt de focus op het samenstellen van een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen met betrekking op klimaat, circulariteit en biodiversiteit, speciaal voor de kabels-en-leidingensector. Er zijn meerdere organisaties met dit onderwerp bezig, denk aan Duurzaam GWW 2030 en de coalities Groene netten en Blauwe netten, maar ook de ontwikkellijn Duurzaamheid binnen het COB-tunnelprogramma. Met deze partijen wordt contact gelegd, afgestemd en zo mogelijk samen opgetrokken. Inventarisatie van duurzaamheidsmaatregelen volgt pas nadat de categorieën en bijbehorende kaders zijn opgeleverd; dat staat op de planning voor 2023.

Vooronderzoek afgerond

De resultaten van het vooronderzoek zijn binnen! Met overheden, netbeheerders, advies- en ingenieursbureaus, leveranciers en aannemers zijn een aantal kaders bepaald voor een succesvolle maatregelencatalogus. Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat het van belang is om niet enkel een maatregel te omschrijven: om toepassing in de praktijk te stimuleren, wordt een duurzaamheidsmaatregel alleen als kans opgenomen in de catalogus inclusief een (mogelijke) belemmering (risico) met bijbehorende beheersmaatregel. Daarnaast wordt de catalogus gekoppeld aan de Aanpak Duurzaam GWW en is het belangrijk om te kunnen zoeken op de verschillende thema’s, projectfasen en stakeholders.
>> Naar rapport op de kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Uitwerking van het plan van aanpak.

Gereed
2

Inventarisatie van categorieën van duurzaamheidsmaatregelen.

Gereed
3

Inzicht in wat de branche zoal nu al kan.

Gereed
4

Inventarisatie van duurzaamheidsmaatregelen.

Q4 2023

Activiteiten 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Aanzet indeling catalogus opgesteld tijdens bijeenkomst 21 maart 2023

4

Opgave is vertaald naar beleidsplan, financiering voor uitvoering is aangevraagd.

4

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

DNV GL -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Deelnemer bijeenkomst

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Deelnemer bijeenkomst

Euroradar handelsnaam van Beoprojects B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Len Meuwissen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Haarlem -

Locatie: Haarlem, Grote Markt 2
Onno Oosterhof, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marjolein van der Ploeg, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Jonker, rol: Deelnemer bijeenkomst

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Nicole Poort, rol: Projectleider

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Berend Doedens, rol: Lid expertteam
René Frinks, rol: Deelnemer bijeenkomst

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Eugene Raaijmakers, rol: Deelnemer bijeenkomst

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Jacco Smit, rol: Deelnemer bijeenkomst

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Rik Brookman, rol: Lid expertteam

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Herbert Aalbers, rol: Deelnemer bijeenkomst