Afstudeeronderzoek naar de krachtswerking in de lining van een DOT-tunnel

Terug naar kennisbank
  • Auteur: A. van Eck
  • Jaar: 1999

Samenvatting

De Nederlandse regering heeft besloten dat Nederland moet worden aangesloten op het Europese net van hogesnelheidslijnen. Een deel van HSL-Zuid gaat door het Groene Hart. Om dit natuurgebied niet te verstoren is er gekozen voor de aanleg van een boortunnel. Het huidige referentieontwerp voor de boortunnel bestaat uit twee tunnelbuizen met dwarsverbindingen om de 300 meter. Een alternatief is een DOT-tunnel: een methode waarmee tunnels geboord worden die bestaan uit twee elkaar overlappende tunnels waarbij geen dwarsverbindingen gemaakt hoeven te worden en het drukgolfprobleem eenvoudiger in de naastliggende buis is te voeren. In dit afstudeeronderzoek wordt de krachtswerking in de lining van zo’n DOT-tunnel onderzocht.

Het afstudeerrapport is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel wordt de DOT-tunnel beschreven. In het tweede deel worden de modellen beschreven waarmee de krachtswerking in de tunnellining bepaald kan worden. De doelstelling is het bepalen van de krachtswerking in de DOT-tunnel tijdens de bouwfase en tijdens de gebruiksfase met behulp van 1D, 2D en 3D-modellen.