Bijzondere belastingen in tunnels

Terug naar kennisbank
  • Document code: TC211-05-09
  • Auteur: Dirk-Jan Molenaar, Jaap Weerheijm, Adri Vervuurt, Henco Burggraaf, Dirk Roekaerts, Piet Meijers
  • Jaar: 2010

Samenvatting

Vanwege ruimtegebrek gaan steeds meer wegen ondergronds en komen er veel tunnels bij. Het transport van explosiegevaarlijke stoffen en onder hoge druk vervoerde gassen is in deze tunnels meestal verboden.

Dit rapport gaat in op de gevolgen van een explosie of een Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (BLEVE, het zeer snel verdampen van tot vloeistof verdicht gas dat optreedt na het scheuren van een tank).

Het document gaat in op de vraag welke belasting optreedt bij

een BLEVE in een tunnel, hoe de tunnel reageert als deze dynamisch tot bezwijken wordt gebracht en hoe de grond reageert onder de dynamische belastingen die de tunnel doorgeeft.

Er is gebruik gemaakt van bestaande modellen en aannames. Voor het gedrag van de grond is een nieuw model geïmplementeerd in het eindig-elementenpakket PLAXIS. De interactie tussen tunnelconstructie en de omringende grond bleek complex, waarvoor in modelleeromgeving LS-DYNA een eenvoudig model voor het grondgedrag gecombineerd is met een gedetailleerd model van de tunnelconstructie. Ook werd in PLAXIS een gedetailleerd grondmodel gecombineerd met een eenvoudig constructiemodel.

Dit rapport is een samenvatting van eerdere rapporten die

bij elkaar het totale onderzoek “Bijzondere belastingen” beschrijven.