TC211 – Bijzondere belastingen in tunnels

Terug naar kennisbank
  • Document code: TC211-05-09
  • Auteur: Dirk-Jan Molenaar; Jaap Weerheijm; Adri Vervuurt; Henco Burggraaf; Dirk Roekaerts; Piet Meijers
  • Jaar: 2010

Samenvatting

Dit document bevat een onderzoek naar de gevolgen van een explosie in een tunnel. De belastingen en de reactie van de tunnel worden nader bekeken.

Het type explosie wat wordt gebruikt is een zogenaamde BLEVE, wat staat voor Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Dit is het heel snel verdampen van tot vloeistof verdicht gas wat optreedt na het scheuren van een tank.

In het onderzoek komt kennis van verdamping, explosies en de dynamica van constructie en grond samen. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande modellen, waar nodig zijn die aangepast aan nieuwe behoeften en inzichten. Soms bleek het nodig nieuwe modellen te ontwikkelen

Voordat het onderzoek was uitgevoerd bestonden er alleen maar conservatieve modellen. De resultaten hiervoor leidden altijd tot het falen van de tunnel. Met de nieuwe modellen die zijn gemaakt zijn blijkt dat een BLEVE over een lengte van ongeveer 40 meter grote schade aanricht aan een tunnel. Op grotere afstand bedraagt de explosiekracht 100 kPa. Sommige (afgezonken) tunnels zijn hier al tegen bestand en zullen de druk overleven. De meeste landtunnels zijn hier (nog) niet tegen bestand.