Comparison of static and transient face stability

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Carolina Lantinga
  • Jaar: 2018

Samenvatting

Afstudeeronderzoek naar opbarstgedrag bij boringen met een gesloten boorfront. De RijnlandRoute is gebruikt als casestudy, waarbij zowel naar de theoretische als praktische aspecten is gekeken.

De scriptie kan worden gebruikt als leidraad voor de berekening van ondersteuningsdruk in elk project. In plaats van het ontwikkelen van een nieuw model, is bekeken hoe de huidige analytische modellen kunnen worden verbeterd. De ontwikkelde analytische modeluitbreidingen zijn afgestemd op de bestaande modellen en zijn daardoor zonder meer toepasbaar.