Diktekaart holocene slappe lagen Nederland

Terug naar kennisbank
  • Auteur: TNO – Geologische Dienst Nederland
  • Jaar: 2014

Samenvatting

De geologische dienst van Nederland TNO heeft in kaart gebracht waar de bodem van Nederland slappe en samendrukbare lagen bevat. De kaart geeft een globale indicatie van de totale dikte van de holocene veen- en kleilagen in Nederland. Als de dikte volgens de kaart wijst op een serieus risico voor een bouwproject, zijn er aanvullende lokale gegevens nodig om de situatie nauwkeurig te bepalen.

Als er op of in de ondergrond gebouwd wordt, kan er zetting ontstaan: de bodem wordt samengedrukt en zakt in. Ook kunnen taluds van terreinophogingen, wegen en dijken instabiel worden en bezwijken. Dit kan schade veroorzaken aan de constructie of gebouwen in de omgeving. Op de ene plek in Nederland is de kans daarop groter dan op andere; dit is sterk afhankelijk van de samenstelling van de bodem. Zand is bijvoorbeeld relatief weinig samendrukbaar en veen juist heel veel. Klei, zavel en leem nemen een middenpositie in. De ondiep gelegen holocene lagen vormen de grootste risicobron. Hoe dikker de slappe lagen zijn des te groter het risico is.

De kaart is gebaseerd op het geologisch 3D-model NL3D van TNO. De resolutie van de kaart is 250×250 vierkante meter.

Bron en Copyright: TNO – Geologische Dienst Nederland

Contactpersoon: Dr. Jeroen Schokker (TNO), jeroen.schokker@tno.nl