Dynamica berekeningen boortunnel Groene Hart – Buis in lineair elastische halfruimte (extra berekeningen)

Terug naar kennisbank
  • Document code: 5.10-Dynamica berekeninge
  • Auteur: ir. C.P.L. Walschot
  • Jaar: 2000

Samenvatting

Voor de projectorganisatie Hogesnelheidslijn – Zuid is onderzoek verricht naar het dynamisch gedrag van de boortunnel onder het Groene Hart.

In dit rapport worden eindige elementen berekeningen besproken waarbij de tunnel is gemodelleerd als een buis in een lineair elastische halfruimte. Deze berekeningen

vormen een aanvulling op een voorafgaand onderzoek (zie “Dynamica Berekeningen boortunnel Groene Hart, Ligger en buis in lineair elastische halfruimte, C.P.L. Walschot,

Holland Railconsult, 29 mei 2000”). De geometrie van het model is hierbij gedeeltelijk gewijzigd ten opzichte het model uit het voorafgaande onderzoek.

Het eindige elementen model van de buis in een lineair elastische halfruimte en de gehanteerde modelparameters worden beschreven in hoofdstuk 2. De resultaten van de

gemaakte berekeningen en de vergelijking met de resultaten van het voorafgaande onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft de conclusies en een samenvatting van het onderzoek.