Handboek Diepwanden

Terug naar kennisbank
  • Document code: C231
  • Auteur: COB/CUR-commissie T114/C174 Diepwanden
  • Jaar: 2010

Samenvatting

Dit handboek over ontwerp en uitvoering van diepwanden is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van een gemeenschappelijke CUR/COB commissie. Aanleiding voor het samenstellen van deze publicatie was enerzijds een aantal schadegevallen met lekkende diepwanden in de jaren 2005 tot 2009 in Nederland en anderzijds enkele op stapel staande projecten met diepwanden, waaronder Spoorzone Delft. Dit leidde tot een sterke behoefte vanuit de praktijk om de techniek van het maken van diepwanden weer de status te kunnen geven van ‘beproefde techniek’.

De publicatie kwam tot stand op basis van bestaande literatuur, normen en kennis van de commissieleden en bevat een uitgebreide omschrijving van het ontwerp- en uitvoeringsproces. Hierbij is ook de in het geval van diepwanden zo belangrijke samenhang tussen ontwerp en uitvoering gelegd. Aspecten zoals kwaliteitscontrole tijdens en na de uitvoering en monitoring worden eveneens beschreven. Tenslotte komen ook de geleerde lessen bij eerdere schadegevallen aan bod. Toepassing van de kennis die in deze publicatie is opgenomen draagt bij aan een etere kwaliteit van diepwanden en minimaliseert de kans op schadegevallen. Kritische onderdelen van het ontwerp- en uitvoeringsproces die in verband daarmee in dit handboek aan de orde komen zijn het ontwerp van de wapeningskorf, controle op de eigenschappen van zowel beton als bentoniet, het proces van ontzanden of verversen van de bentoniet, het indien nodig schoonmaken van de voegen en het proces van betonneren.

Op 31 augustus 2012 is een erratum op het handboek Diepwanden verschenen. Deze vindt u ook in de kennisbank: http://bit.ly/err-diepwanden