Handboek ondergronds bouwen – Deel 2: Bouwen vanaf maaiveld

Terug naar kennisbank
  • Auteur: COB
  • Jaar: 1997

Samenvatting

In deel 2 van het Handboek Ondergronds Bouwen wordt met name op de technieken ingegaan die van belang zijn voor het realiseren van ondergrondse constructies vanaf het maaiveld. Daarmee hoopt het COB bij te kunnen dragen aan de kennisontwikkeling op dit gebied en een handzame bundeling van kennis te leveren.

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is een publiek privaat sarnenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikke1ing over en voor ondergronds ruimtegebruik. In COB-verband wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ondergronds ruimtegebruik in Nederland. Daarnaast rekent het COB het tot zijn taak om zoveel mogelijk kennis over het gebruik van de ondergrond en de daarvoor benodigde technieken te verspreiden. De reeks Handboek Ondergronds Bouwen draagt daaraan bij.

Evenals deel 1 is ook dit dee1 bestemd voor zowel opdrachtgevers als ontwerpbureaus, aannemingsbedrijven en toeleveranciers. Hopelijk zet de trend zich voort, dat het handboek ook zijn weg weet te vinden in het wetenschappelijk en hoger technisch onderwijs.

Dit document is in gedrukte vorm te bestellen zolang de voorraad strekt en kost €22,50. Indien u een factuur wenst komt daar €10 bij. Een mail aan info@cob.nl met uw wensen en gegevens volstaat.