Inventarisatie geotechnische ontwerpaspecten boortunnels

Terug naar kennisbank
  • Document code: HDE-073.CT.07.D
  • Auteur: Ir. W.O. Molendijk
  • Jaar: 1994

Samenvatting

Dit rapport omvat een inventarisatie van, voornamelijk aan literatuur ontleende, ontwerpmethodieken en ‘praktische’ rekenregels, welke kunnen worden gebruikt bij het ontwerp van een geboorde tunnel. Deze studie heeft zich beperkt tot ‘grote diameter’ geboorde tunnels (bijvoorbeeld tunnels ten behoeve van spoor- en wegverbindingen). Verder is deze studie toegespitst op het ontwerp van een boortunnel in voor Nederland karakteristieke omstandigheden. Onderwerpen die behandeld worden: Stabiliteit van het ontgravingsfront, omgevingsinvloeden, ontwerp van de tunnellining, buitenlandse richtlijnen en normen. Tot slot is een beperkte inventarisatie gemaakt van leemtes in de kennis betreffende het ontwerpen van boortunnels in Nederland.