Invloed veiligheidsvoorzieningen van tunnels op de risico’s voor gebruikers en constructie

Terug naar kennisbank
  • Document code: N110
  • Auteur: J.M. Heesterbeek, J. Hoeksma, A.P.M. Mureau
  • Jaar: 1997

Samenvatting

Dit rapport is gemaakt in het kader van het CUR/COB project N110: “Veiligheid tunnels bij calamiteiten en voor gebruikers”. Het betreft het eindresultaat van Taak 1 “Inventarisatie

veiligheidsvoorzieningen in tunnels”. Het beoogde projectresultaat van Taak 1 was: “een nationale (en internationale) inventarisatie van de stand van zaken t.a.v. veiligheidsvoorzieningen in tunnels (zoals installaties, bouwtechnische voorzieningen, vluchtroutes, enz.), alsmede van de bij ontwerp en selectie betrokken argumenten en overwegingen (inclusief kosten)”.

Aangezien er zowel bij het ontwerp als bij het beheer per categorie tunnel verschillende (overheids)diensten betrokken zijn is de volgende onderverdeling gemaakt:

A Wegverkeertunnels

B Spoorweg tunnels

C Metrotunnels

Deze categorieen worden in het rapport gescheiden behandeld.

Per categorie worden de toegepaste veiligheidsvoorzieningen behandeld waarbij de voorzieningen naar functie in groepen worden onderverdeeld.