K200 Hergebruik grond leidingentunnel oude Maas

Terug naar kennisbank
  • Document code: HDE-161.CT.06.D
  • Auteur: J.L.M. van Leeuwen
  • Jaar: 1999

Samenvatting

In opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam wordt een leidingentunnel onder de Oude Maas te Rotterdam aangelegd. De tunnel heeft een lengte van 335 meter en een

doorsnede van 4,40 meter. In het kader van onderzoekscommissie K200 van CUR-COB “Hergebruik van grond uit boortunnels” zijn door het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam de hergebruiksmogelijkheden van de hierbij vrijkomende grondstromen nagegaan. Hierbij is getoetst aan de geldende geo- en milieutechnische eisen.