Leidraad Geocommunicatie

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Geo-Impuls
  • Jaar: 2015

Samenvatting

De Leidraad Geocommunicatie van Geo-Impuls laat zien hoe in een team van geotechnici, communicatiemanagers en omgevingsmanagers een communicatieplan ontwikkeld kan worden waarmee geotechnische risico’s duidelijk, proactief en regelmatig binnen het project en naar de omgeving kunnen worden gecommuniceerd. Geotechnische risico’s – risico’s gerelateerd aan de ondergrond – zijn in bouwprojecten altijd aanwezig. Die onzekerheid hoeft echter geen probleem te zijn, als er maar op de juiste manier mee omgegaan wordt.

Er is nadrukkelijk gekozen voor ‘leren in de praktijk’. Vanuit het Geo-Impulsteam is er bij drie praktijkprojecten (Herinrichting Noordwal-Veenkade, Spoorzone Delft en A2 Maastricht) een schaduwteam geformeerd van een communicatiemanager, een omgevingsmanager en een geotechnisch adviseur. Zij gingen, samen met hun collega’s uit het projectteam, werken aan een geocommunicatieplan. Gaandeweg zijn er zo producten gedefinieerd en ontwikkeld waar in de projecten behoefte aan was, zoals materiaal om omwonenden correct en begrijpelijk te informeren over geotechnische onderwerpen in het algemeen, en over de geotechniek specifiek voor het project.

De resultaten van de praktijkprojecten, de lessons learned, de producten inclusief de beschrijvingen hoe ze te gebruiken, zijn verzameld in de Leidraad Geocommunicatie. De pilots zijn uitgevoerd in 2012. De producten zijn sinds 2012 toegepast bij andere projecten, zoals bij de spoorzones Bunnik en Bilthoven en de parkeergarage Boerenwetering in Amsterdam. Ook zijn er cursussen gegeven over het onderwerp Geocommunicatie. In de Leidraad Geocommunicatie (huidige versie, maart 2016) zijn de ervaringen verwerkt die zijn opgedaan tijdens de uitrol. Ook is er een voorwoord en leeswijzer toegevoegd.