Leidraad scenarioanalyse ongevallen in tunnels – Deel 1

Terug naar kennisbank
  • Document code: J30404130/JHO-054.V.03.D
  • Auteur: COB / RWS
  • Jaar: 2004

Samenvatting

Bij de aanleg van tunnels en overkapte constructies speelt het aspect veiligheid een steeds belangrijker rol in het bestuurlijke proces. Steeds meer ontstaat het inzicht, dat vanaf het prille begin van een nieuwbouwproject moet worden gekeken naar de veiligheid van een object. Daarbij gaat het enerzijds om de interne veiligheid van tunnelgebruikers (aanwezigen in de tunnel zoals weggebruikers, onderhoudsmedewerkers en hulpverleners) en anderzijds de externe veiligheid van omwonenden.

Voor het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses op het gebied van de externe veiligheid van industriƫle installaties, opslagfacifiteiten en vervoer van gevaarlijke stoffen voor omwonenden zijn in de afgelopen jaren goed onderbouwde handleidingen ontwikkeld. Voor een kwantitatieve risicoanalyse met betrekking tot de interne veiligheid van transport (van gevaarlijke stoffen) door tunnels voor tunnelgebruikers wordt momenteel door het Steunpunt Tunnelveiligheid (Rijkswaterstaat) een model omwikkeld, waarvan wordt verwacht dat dit over enige tijd een zelfde status zal hebben als andere handleidingen voor risicoberekeningen van de externe veiligheid voor omwonenden in het vrije veld.

De voorliggende Leidraad Scenarioanalyse beschrijft de binnen het Steunpunt Tunnelveiligheid ontwikkelde methodiek voor scenarioanalyse voor wegtunnels. De Leidraad is ontwikkeld voor toepassing op een tunnelontwerp dat reeds is getoetst met behulp van een kwantitatieve risicoanalyse, waarbij de resultaten hiervan voldoen aan de op dat moment geldende eisen.