Management evaluatie 2e Beneluxtunnel OTAO-proces

Terug naar kennisbank
  • Document code: CJO-020.CT.02.D
  • Auteur: W.M.W. Gerrits (RWS)
  • Jaar: 2002

Samenvatting

Dit document is het management evaluatierapport van het document ‘ Evaluatie OTAO van de 2e Beneluxtunnel’. In de evaluatie OTAO van de 2e Beneluxtunnel worden de leerpunten opgesomd, er wordt een uitgebreidere context geschetst van de achterliggende oorzaken en processen. Hierdoor is het ook de basis voor een stuk kennisoverdracht betreffende de tijdelijke processen die nodig zijn om een zinktunnel te maken. In dit rapport worden de belangrijkste hierboven genoemde punten kort weergegeven.

De volgende conclusies zijn in het algemeen te trekken voor het OTAO- proces bij de 2e Beneluxtunnel: goed verlopen proces door strikte scheiding techniek en contract, geslaagd samenwerkingsmodel, ervaren projectteams. Ook zijn er voor de onderdelen techniek, communicatie, kwaliteit, OTAO- proces (uitvoering), organisatie, documenten en diversen evaluaties opgesteld.