Naar een landelijk netwerk voor goederenvervoer met ondergronds transport per buisleiding

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Matthieu van der Heijden
  • Jaar: 1999

Samenvatting

In opdracht van de Interdepartementale Projectgroep Ondergronds Transport (IPOT) heeft TNO Inro tussen augustus en november 1999 een studie onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop een landelijk netwerk ondergronds transport kan worden ontworpen.

Het doel van deze studie is om de meest cruciale factoren aan te geven die het ruimtelijk ontwerp van een landelijk netwerk bepalen. Mede op grond hiervan dienen ruimtelijke ontwerpprincipes te worden vastgesteld en suggesties te worden gedaan voor een adequate ontwikkelstrategie.

Bij deze studie is de volgende werkwijze gehanteerd. Allereerst zijn er diverse experts bij het onderzoek betrokken via workshops / ontwerpateliers waarin deze experts met gerichte vragen aan het werk zijn geweest. In deze interactieve werkvorm is de aanwezige kennis over een breed front gemobiliseerd. Er hebben twee ontwerpateliers plaatsgevonden, te weten op 11 oktober en op 8 november 1999. Verder is op 22 november 1999 een workshop “lessons learned” georganiseerd.