Nauwkeurigheid boortechnieken kabels en leidingen

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Achterhuis et al.
  • Jaar: 2013

Samenvatting

De Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) heeft vanuit de werkgroep Diepteligging onderzoek gedaan naar de nauwkeurigheid van boringen. De exacte ligging van een boring of leiding is vaak moeilijk en kostbaar om te bepalen, vanwege onvolledige registratie uit het verleden en de doorgaans diepere ligging van boringen. Het onderzoek geeft antwoord op vragen zoals: hoe nauwkeurig zijn boortechnieken (nu en in het verleden), welke andere factoren dan de boortechniek hebben invloed op de ligging van een boring en hoe is een indicatie te verkrijgen van de huidige liggingsnauwkeurigheid (opzet eenvoudig model).