Quickscan Buisleidingen, energietransitie en ondergrond (BEO)

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Jack de Vries et al.
  • Jaar: 2019

Samenvatting

Het Rijkswaterstaatprogramma Strategische verkenningen heeft meerdere ‘early warnings’ (tekens van mogelijke veranderingen) ontvangen over de energietransitie in de ondergrond, ondergronds transport via buisleidingen en de ruimtelijke ordening in de ondergrond. Daarom is er een quickscan Buisleidingen, energietransitie en ondergrond (BEO) uitgevoerd. Met de quickscan wil RWS een zo breed mogelijk beeld schetsen van de ideeën en inzichten die bestaan bij mogelijke rollen van RWS vanuit het perspectief van de stakeholders in de domeinen buisleidingen, energietransitie en ondergrond.