Raakvlakken civiel-TTI

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Kirstein et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Om een tunnel veilig te kunnen gebruiken, is zowel een goede constructie als een doeltreffende inrichting nodig. Tijdens de bouw of renovatie is het dan ook van belang dat de civiele techniek en installatietechniek op elkaar worden afgestemd. Deze checklist geeft een overzicht van belangrijke raakvlakken.

Het COB-project Risico’s in kaart, onderdeel van het tunnelprogramma, richtte zich op het voorkomen van verrassingen bij een tunnelrenovatie; inspecties en voorbereidend onderzoek blijken niet altijd voldoende inzicht te geven. De werkgroep heeft onder meer vastgesteld dat daar waar tunneltechnische installaties en de tunnelconstructie elkaar raken, vaak risico’s ontstaan. Daarom zijn deze raakvlakken per (sub)systeem en component in kaart gebracht, met daarbij aandachtspunten voor het op elkaar afstemmen van de twee aspecten.