Samenvatting veiligheidsanalyse Groene Hart boortunnel

Terug naar kennisbank
  • Auteur: ir. M. Molag, ir. L.P. Sluijs, ir.T. Wiersma
  • Jaar: 1999

Samenvatting

Onder het ‘Groene Hart’ is een boortunnel gepland voor het de HSL-Zuid. Om inzicht te krijgen in de risico’s van calamiteiten in de tunnel heeft er een veiligheidsanalyse plaatsgevonden tijdens de ontwerpfase.

In de kwalitatieve veiligheidsanalyse van de ‘Groene Hart’ boortunnel zijn de dominante scenario’s bepaald die in een tunnel kunnen optreden. Vervolgens zijn een uitgebreide probabilistische en een beperkte deterministische analyse van diverse enkelsporige en dubbelsporige tunnelontwerpen gemaakt. In dit rapport zijn de resultaten vastgelegd.