Samenwerken in de ondergrondse infra

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Advocaat et al.
  • Jaar: 2014

Samenvatting

‘Samenwerken in de ondergrondse infra’ is een handzaam boekje dat beschrijft hoe een samenwerking tussen overheden en bedrijven met ondergrondse infrastructuur (in de vorm van kabels en leidingen) aangegaan kan worden. Het doel is niet een dwingende methode voor te schrijven, maar om inzichtelijk te maken dat vervangingsprojecten van kabels en leidingen en herstructurering van openbaar gebied functioneler met en op elkaar kan worden afgestemd.

Het boekje is geschreven voor alle kabel- en leidingeigenaren en gemeenten die op reguliere basis werkzaamheden verrichten die elkaar in topografische zin overlappen. Deze partijen moeten de intrinsieke wens hebben om werkzaamheden zowel op lange als op korte termijn met elkaar af te stemmen en om zo veel mogelijk gezamenlijk uit te voeren.

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van CrossOver, een samenwerkingsproject van werkgeversorganisaties WENb en de WWb, waarbij young professionals van verschillende organisaties in de energie- en nutssector intensief met elkaar samenwerken aan gemeenschappelijke vraagstukken.