SATO 5. Tunneldetails 2 – Zink- en sluitvoegen

Terug naar kennisbank
  • Document code: tcm21-37264
  • Auteur: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2005

Samenvatting

In SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) heeft Rijkswaterstaat richtlijnen voor het ontwerp van tunnels bijeengebracht. Hoofdstuk 5 ‘Tunneldetails’ beschrijft technische oplossingen voor bepaalde onderdelen. Dit document, paragraaf 5.2, gaat in op zink- en sluitvoegen in de vloer, wanden en dak van een tunnel.

Afhankelijk van de lengte van het afgezonken deel van de tunnel wordt deze, op economische en bouwtechnische gronden, verdeeld in een aantal tunnelelementen die later één voor één worden afgezonken en waterdicht aan moeten sluiten. De aansluitvlakken worden de zinkvoegen genoemd. Voor het afzinken van het laatste tunnelelement is extra ruimte nodig voor de manoeuvreerbaarheid. Hierdoor ontstaat, na het aansluiten van dat tunnelelement op het voorgaande, aan de andere zijde van het tunnelelement een opening van circa 1,20 m die de sluitvoeg wordt genoemd. Deze sluitvoeg ligt tussen twee tunnelelementen of tussen een tunnelelement en het landhoofd.