SATO 5. Tunneldetails 9 – ITSOs

Terug naar kennisbank
  • Document code: tcm21-37393
  • Auteur: Rijkswaterstaat
  • Jaar: 2005

Samenvatting

In SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) heeft Rijkswaterstaat richtlijnen voor het ontwerp van tunnels bijeengebracht. Hoofdstuk 5 ‘Tunneldetails’ beschrijft technische oplossingen voor bepaalde onderdelen. Dit document, paragraaf 5.9, heeft betrekking op de in te storten onderdelen in de vloer, wanden en dak van tunnelelementen. Vaak gaat het om doorvoeren van kabels en leidingen voor de tunneltechnische installaties.