Sustainable tunnel checklist

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Gijzel et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

In een eerder COB-project zijn duurzaamheidsaspecten voor wegtunnels in kaart gebracht, zoals energieverbruik, maatschappelijke participatie en flexibiliteit. In deze checklist zijn deze aspecten vertaald naar concrete vragen die kunnen helpen bepalen hoe duurzaam het tunnelproject (nieuwbouw of renovatie) is en waar nog kansen liggen.

De duurzaamheidschecklist is bedoeld voor tunnelbeheerders, ingenieurs, aannemers en alle andere belanghebbenden in de tunnelwereld die een eerste verkenning willen doen van de mogelijkheden voor duurzaamheid in een tunnelproject. Ze kunnen daarbij hulp krijgen van het Expertteam Duurzaamheid van de COB, maar ze kunnen de checklist ook zelf invullen. De vragenlijst geeft een beeld van de duurzaamheidstoestand van de tunnel en de mogelijkheden die er zijn om het project te verduurzamen. Daarnaast kan de checklist de discussie over duurzaamheid in het project structureren en faciliteren. Net zoals het duurzaamheidsteam van de COB dat kan.