Syllabus Geo-Impuls

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Van der Schrier et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Met de afronding van het Geo-Impuls programma in 2015 is een brede verzameling aan kennis en producten ter beschikking gekomen die zijn ontwikkeld om het risico op faalkosten in bouw- en infrastructuurprojecten te reduceren. De syllabus biedt een basis voor de eerste toepassing binnen de eigen projectomgeving of organisatie.

Deze syllabus is gemaakt om bij te dragen aan de overdracht van Geo-Impulskennis aan diegene die daadwerkelijk een stap wil zetten op het gebied van faalkostenreductie. De syllabus is tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen vanuit het Geo-Impulsprogramma en vanuit de afdeling KIVI Geotechniek.

Binnen de syllabus staat georisicomanagement centraal: het expliciet managen van geotechnische risico´s binnen de (project) risicomanagementstructuur. De inhoud laat zien dat het managen van geotechnische risico’s actie vraagt vanuit verschillende invalshoeken, waaronder techniek, communicatie en omgeving, en contract. De syllabus geeft een integraal overzicht van de materie, laat zien welke gereedschappen zijn ontwikkeld, en geeft de essenties voor toepassing weer.