Transport onder ons: van visie naar realisatie.

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • Jaar: 2000

Samenvatting

Dit is het eindrapport van een onderzoek naar interdepartementale projectorganisatie van ondergronds transport, met als belangrijkste doel verduurzaming van verkeers- en vervoersstromen. Dit onderzoek naar OTB (ondergronds transport via Buisleidingen) heeft het denken over innovatieve transportconcepten een stimulans gegeven. Het besef is gegroeid dat realisering van OTB op een breed front innovatie in transport en logistiek vereist, maar wanneer dit het geval is wel zeer lucratief kan zijn.