Van OTO naar V-OTO

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Lindner et al.
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Bij virtueel opleiden, trainen en oefenen (V-OTO ) worden technieken gebruikt om situaties digitaal te simuleren. Op basis van ervaringen, meningen en idee├źn van de direct betrokken stakeholders is in deze publicatie de ontwikkeling van V-OTO in kaart gebracht met als doel het stimuleren en helpen van deze stakeholders in hun visievorming en het maken van strategische keuzes.

Noodsituaties doen zich gelukkig zelden voor in de Nederlandse tunnels, maar als het gebeurt, moet er onder hoge druk gehandeld worden. Het goed menselijk handelen wordt bevorderd door het proces van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Met virtueel OTO (V-OTO) kunnen situaties en handelingen realistisch gesimuleerd worden, waarmee het OTO-proces meer tijd en plaats onafhankelijk wordt en de organisaties minder worden belast.

Deze publicatie laat zien hoe met V-OTO de gestelde leerdoelen bereikt kunnen worden. Ook zijn randvoorwaarden voor de implementatie omschreven. Zo vergt V-OTO een grondige voorbereiding en commitment vanuit het management. De benodigde investering is ook toegelicht. Een stappenplan laat zien hoe een (V)-OTO-traject opgezet kan worden. De werkgroep komt op basis van de bevindingen tijdens het opstellen van dit document tot slot tot aanbevelingen ten aanzien van (V-)OTO.