Workshop ‘Open zonder gedoe’

Terug naar kennisbank
  • Auteur: De Haas et al.
  • Jaar: 2021

Samenvatting

Digitale instrumenten kunnen een bijdrage leveren aan een soepel openstellingsproces van een tunnel. Maar welk ‘gedoe’ moeten de instrumenten helpen oplossen, en hoe werkt dat dan? Hiervoor heeft het COB-netwerk materiaal voor een workshop ontwikkeld. Dit document licht toe hoe het materiaal ingezet kan worden.

Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar ook over het vinden van draagvlak bij stakeholders, het kunnen testen (lang) voordat de tunnel operationeel is en het kunnen afstemmen gedurende het proces. Met het ontwikkelde materiaal kan onderzocht worden waar knelpunten kunnen ontstaan (‘gedoe’) en welke digitale instrumenten daar mogelijk bruikbaar zijn.

Bij voorkeur doen alle stakeholders in het openstellingsproces mee aan de workshop. Op die manier kan ook bekeken worden welke randvoorwaarden er gelden bij het toepassen van digitale instrumenten. Bovendien blijkt alleen al het praten over gedoe vanuit ieders perspectief zeer waardevol.