Zomersessies circulaire tunnels

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Onno Sminia en Darinde Gijzel
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? Wat is dat eigenlijk, een circulaire tunnel? Dit is wat de deelnemers van het platform Duurzaamheid samen met andere geïnteresseerden uit het COB-netwerk hebben onderzocht in drie digitale zomersessies.

Circulariteit voor tunnels is tijdens de zomersessies concreet gemaakt in drie categorieën: civiele bouw, afbouw en installaties. Binnen al deze categorieën blijken er ook inspirerende voorbeelden te zijn op het gebied van circulariteit. Van circulaire bruggen en volledig hergebruik van oud beton tot het oogsten van installaties en herinzetten daarvan.

Het is wel allemaal nieuw voor de sector en er worden ook wat beren op de weg verwacht. Maar voor vernieuwen is een ‘coalition of the willing‘ nodig, en juist die coalitie is aan de oppervlakte gekomen gedurende de zomersessies.

>> Lees meer over de zomersessies