Provincie akkoord met veelbesproken Rijnlandroute

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland gaf afgelopen woensdag groen licht voor de aanleg van de veelbesproken Rijnlandroute. Er is hierin een belangrijke rol weggelegd voor de ondergrond.

29 juni 2012 | AUTEUR: Armand van Wijck

In 2014 start de aanleg van de Rijnlandroute, de nieuwe verbinding tussen de A4, de A44 en verbreding van de Tjalmaweg naar Katwijk. De route moet zorgen voor een betere ontsluiting van de Leidse regio en een goede doorstroming van het verkeer tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Er loopt al jarenlange discussie over het tracé, maar afgelopen woensdag heeft provincie Zuid-Holland de knoop doorgehakt.

Doorslaggevende argumenten

Het voorkeursalternatief (VKA) is de variant Zoeken naar balans, die uitgaat van een nieuwe weg ten zuiden van Leiden. De route wordt bij Voorschoten en Stevenshof (half)verdiept aangelegd en loopt deels door een tunnel. Bewoners zijn veelal niet blij met de keuze, omdat de oplossing ingrijpt op het open, groene landschap tussen Leiden en Voorschoten. Zij hebben liever het tracéalternatief Churchill Avenue (CA) van een Leids burgerinitiatief. Hierbij komt er tunnel door Leiden, onder de Churchilllaan/Doctor Lelylaan. De milieueffectrapportage (MER, zie hiernaast) wees uit dat dit het meest milieuvriendelijke alternatief is.

De twee alternatieven op de kaart (globale weergave). Klik op de afbeelding voor een grote versie.

Anderzijds is de CA-variant minder toekomstvast. Toekomstvast betekent dat een alternatief ook in 2030 nog de verkeersproblemen oplost. Uit de MER blijkt het VKA het verkeer in 2030 het beste af te wikkelen, er treden geen knelpunten op en de reistijden zijn vergelijkbaar met de situatie in 2020. In de variant CA ontstaan er in 2030 files op de weg boven de tunnel door de opeenvolgende kruispunten. Dit geeft al snel problemen op de A44 en andere wegen. Het resultaat is dat bij CA in 2030 de reistijd circa vijfendertig procent hoger is dan in 2020.

De toekomstvastheid is voor de provincie een zwaarwegend en doorslaggevend argument, vooral vanwege de grote vereiste investeringen. Voor de Rijnlandroute is in totaal een budget beschikbaar van 931 miljoen euro. De CA-variant vereist echter een bedrag van 1160 miljoen euro.

Reacties

Gemeente Voorschoten reageerde woensdag zeer teleurgesteld over deze tracékeuze, ‘die grote gevolgen heeft voor de gezondheid en de woon- en leefkwaliteit van mensen en dieren in Voorschoten’. Donderdag vroegen SP, GroenLinks en D66 zich in de Tweede Kamer af of de CA-variant wel goed was onderzocht. “Beide tracés zijn goed bekeken. Uiteindelijk heeft Provinciale Staten een besluit genomen. Dat moet je dan ook respecteren”, stelde minister Schultz van Haegen (IenM).

Wel hebben alle fracties in de Provinciale Staten aandacht gevraagd voor de problematiek van de nieuwe weg specifiek in Voorschoten. De Staten hebben daarover twee moties aangenomen. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van een boortunnel tussen de Vliet en de spoorlijn en mogelijk verder. Tevens krijgt de inpassing van de Rijnlandroute juist in Voorschoten extra prioriteit. Voorschoten zal de Statenleden houden aan de uitvoering van deze moties.