De Verdieping - januari 2019

Over ondergronds bouwen is zoveel moois te vertellen, maar het COB wil u en het milieu niet belasten met stapels papier. De Verdieping is het antwoord. In de papieren Onderbouwing vindt u de essentie en hier, online in de Verdieping, kunt u uitgebreid verder lezen, klikken en kijken.

>> Download de Onderbouwing van januari 2019 als pdf (5.2 MB)
>> Naar het archief voor meer Onderbouwingen en Verdiepingen

Thema: Beter beheer

Als een constructie of object eenmaal ondergronds ligt, zit het werk er nog niet op. Sterker nog, de fase van gebruik, beheer en onderhoud kan wel tien keer zo lang duren als de realisatie. De thema-artikelen laten zien hoe die fase wordt ingevuld en hoe erop wordt geanticipeerd.

Energieneutraal voorbeeldproject voor de tunnelwereld

Testmanager en ontwerper Hans Pos verwacht dat het energieneutrale project A16 Rotterdam veel verder zal reiken dan de verbinding tussen de A20 en de A13. “In dit project laten we ons leiden door wat mogelijk is”, aldus Stefan van der Voorn, contractmanager bij Rijkswaterstaat.

Eerste mijlpaal

Zo’n half jaar na de formele start van het tunnelprogramma zijn acht onderzoeksprojecten in volle gang en zijn de eerste deliverables een feit. De voortgangsrapportage die afgelopen december is gepubliceerd geeft een uitgebreide toelichting op de stand van zaken.

Afstudeeronderzoek: datagedreven onderhoud voor rijkswegtunnels

Digitale ontwikkelingen veranderen de mogelijkheden die we hebben. Daarbij stijgt het aantal verkeersbewegingen en wordt een steeds hogere beschikbaarheid verwacht van infrastructuur. Er ligt een unieke kans om verbeteringen op het gebied van onderhoud te introduceren.

Grondscanner levert voor iedereen begrijpelijke informatie

Met behulp van automatische objectherkenning kan nieuwe grondradartechnologie informatie direct én begrijpelijk voor iedereen omzetten naar een tablet of computerscherm. De verwachting is dat de nieuwe grondradartechnologie in oktober 2019 breed beschikbaar zal zijn.

Ongewenste verrassingen bij tunnelrenovaties voorkomen

Als je weet waar je op moet letten, wordt het resultaat van inspecties betrouwbaarder en is de scope van een tunnelrenovatie nauwkeuriger te bepalen. Het project Risico’s in kaart in een notendop. Aan de hand van interviews wordt een risicochecklist gemaakt.