De Verdieping - mei 2018

Over ondergronds bouwen is zoveel moois te vertellen, maar het COB wil u en het milieu niet belasten met stapels papier. De Verdieping is het antwoord. In de papieren Onderbouwing vindt u de essentie en hier, online in de Verdieping, kunt u uitgebreid verder lezen, klikken en kijken.

>> Download de Onderbouwing van mei 2018 als pdf (5 MB)
>> Naar het archief voor meer Onderbouwingen en Verdiepingen

Thema: Minder hinder

Ondergronds ruimtegebruik levert bovengronds veelal rust en ruimte op – en dus minder hinder. Maar in de bouw- of renovatiefase komt er vaak juist hinder bij. In deze Onderbouwing ideeën om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Gesprekstafels aan de slag met brandwerendheid tunnels

Vorig jaar werd bekend dat de brandwerendheid van vier rijkstunnels bij een megabrand aanmerkelijk slechter is dan gedacht. Ben van den Horn, coördinator van het KPT, vertelt wat er sindsdien door de betrokken partijen is gedaan.

Zilveren jubileum voor Museonder

Laat bezoekers zich verwonderen over de wereld onder de grond: het basisidee voor het ondergrondse museum Museonder op De Hoge Veluwe. Het ondergrondse museum werd ontworpen door een vijfdejaars student aan de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven.

VISIE VAN… Gijsbert Schuur

“De Rijksoverheid wil de uitstoot van CO2 in 2050 hebben teruggedrongen tot vrijwel nul. Dat vereist een overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen; een overstap die ook gevolgen heeft voor ondergronds ruimtegebruik.”

‘Dat maakt het allemaal veel eenvoudiger’

Twee ondergrondse parkeergarage in hartje Leiden: in hoeverre is het omgevingsmanagement te vergelijken? Continu oog hebben voor de kwaliteit van de omgeving is in beide gevallen een cruciaal onderdeel van omgevingsmanagement.

DIALOOG – Engineering naar voren vanwege architectonische eisen

Bij de bouw van een ondergrondse parkeergarage met een hoge architectonische kwaliteit komt veel kijken. Zeker als de garage ook nog eens in een drukke stedelijke omgeving wordt aangelegd , zoals het geval is bij parkeergarage Croeselaan onder het Jaarbeursplein in Utrecht.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT – Afkeurniveau van zinkvoegen in bestaande afzinktunnels

Een groot deel van de Nederlandse afzinktunnels nadert de helft van de ontwerplevensduur. In dit afstudeeronderzoek zijn de faalmechanismen van de Gina- en Omega-afdichting kwalitatief en kwantitatief bepaald en bestudeerd voor de Kiltunnel.

COB-congres 2018

Hoe zorg je voor meer waarde en minder hinder? Het COB-netwerk onderzoekt dit niet alleen in het tunnelprogramma: op het COB-congres 2018 laten participanten zien hoe dat werkt op alle ondergrondse vakgebieden. U kunt ‘s middags kiezen uit liefst eenentwintig subsessies!