Integrale leidingentunnel leidt tot bovengrondse verblijfskwaliteit


Rond Den Haag CS is de ondergrond de spiegel van de bovengrond. De veranderingen bovengronds zijn ondergronds net zo ingrijpend. Den Haag Nieuw Centraal omvat 200.000 m2 nieuw vastgoed. Om dat mogelijk te maken, wordt 100.000 m2 ondergrondse parkeergarages voor auto’s en fietsen, expeditiestraten, verbindingstunnels en kabels en leidingen aangelegd. Een kabel- en leidingentunnel ter hoogte van het Letterkundig Museum en het Nationaal Archief levert ongezien een belangrijke bijdrage aan de bovengrondse verblijfkwaliteit van het gebied.


"Het intensieve ruimtegebruik in het centrumgebied betekent dat er zeer beperkt ruimte is voor ondergrondse kabels en leidingen. De bestaande ondergrondse infrastructuur moest bovendien verplaatst worden vanwege de bouw van ondergrondse parkeergarages. Daarmee was al snel duidelijk dat de aanleg van een kabel- en leidingentunnel noodzakelijk was", vertelt Menno Naaborg, senior projectleider bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van gemeente Den Haag. In 2004 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In 2008 is de integrale leidingentunnel tegelijk met de ruwbouw van de parkeergarage New Babylon onder het Anna van Buerenplein gebouwd. De inrichting volgde de ontwikkelingen bovengronds, zodat in 2011 de eerste leidingen konden worden geplaatst. In de zomer van 2013 wordt de tunnel officieel opgeleverd.

Menno Naaborg: "De tunnel leidt tot minder overlast, besparing op onderhoudskosten en per saldo een betere bereikbaarheid van het stationsgebied. En dan kun je nog een rekensommetje maken voor wat de tunnel bijdraagt aan de grondexploitatie, omdat de beschikbare ruimte beter benut kan worden. Dat is bij de ontwikkeling van Den Haag Nieuw Centraal al voldoende aanleiding geweest om de integrale leidingentunnel aan te leggen."

"De tunnel is 300 meter lang, 2,50 meter hoog en 2,75 meter breed. Ter hoogte van de kolommen van het tramviaduct op het Anna van Buerenplein hebben we de tunnel breder moeten maken. De tunnel hangt als het ware aan de parkeergarage. De parkeergarage is omsloten door damwanden die tot drie etages diep gaan. Naast de parkeergarage hebben we een extra damwand tot op min één geplaatst. Met een vloer en een dak tussen de damwanden was de tunnel een feit."

"De kabel- en leidingentunnel biedt plaats aan het regenwaterriool, het vuilwaterriool, elektrakabels, waterleiding, gasleiding en telecomkabels. Daarnaast hebben we twee lokale toepassingen: de WKO-leiding voor New Babylon en de cv-leidingen voor het Anna van Bueren-gebouw. Voor deze en andere 'huisaansluitingen' verlaten kabels de tunnel via de zijwanden of het dak. De tunnel beschikt over vier twaalfmeterluiken die zijn gebruikt om leidingen voor riool, water, WKO en cv van bovenaf in te hijsen. Deze luiken worden in de toekomst alleen nog gebruikt bij eventuele vervanging of uitbreiding, maar de verwachting is dat dat de komende jaren niet aan de orde is. De natuurstenenbestrating hoeft er de komende tien tot vijftien jaar dus niet uit, en er is geen overlast door graafwerkzaamheden. De tunnel blijft bereikbaar via vier toegangsluiken. Extra kabels kunnen wel via die weg worden toegevoegd."

Beheerfase
De aanleg van de integrale leidingentunnel  is uit noodzaak geboren. Beheer stond op dat moment nog niet bovenaan de agenda.  Menno Naaborg: "Vooraf zijn in een convenant tussen de gemeente en netbeheerders afspraken gemaakt over de aanleg- en beheerkosten. Op dit moment wordt de discussie gevoerd over wat beheer eigenlijk inhoudt. Voor een telecomaanbieder is bijvoorbeeld alleen belangrijk dat de kabel signaal doorgeeft. Al zou er een meter water in de tunnel staan, dan is dat voor hen nog geen reden om in actie te komen. Verder zullen we moeten kijken hoe we omgaan met eventuele nieuwe gebruikers. Er is al eens een aanvraag ingediend door een nieuwe aanbieder van telecomdiensten. Een optie is om vrije ruimte in de tunnel te verhuren."

 

 

Ook interessant:Nieuw Centrum, Nieuw Centraal

De ontwikkeling van het stationsgebied Den Haag Nieuw Centraal is een vervolg op Den Haag Nieuw Centrum, de in de jaren tachtig ingezette vernieuwing van het Haagse centrum. Dit gebied loopt vanaf de Haagse binnenstad via het Centraal Station tot en met de kantorenlocatie Beatrixkwartier aan de andere kant van de Utrechtsebaan. Den Haag Nieuw Centraal maakt van het stationsgebied een representatieve toegangspoort naar de stad.

Menno Naaborg
is sinds 2005 senior projectleider bij Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Grondzaken van gemeente Den Haag. Binnen het project Den Haag Nieuw Centraal is hij verantwoordelijk voor alle bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte, waaronder het proces van bouw- en woonrijp maken, van schetsontwerp tot uitvoering. Menno Naaborg voltooide de HBO-opleiding civiele techniek.

Veiligheid

De tunnel is uitgerust met gas- en vlamdetectie. Ventilatoren aan de kopschotten zorgen voor luchtcirculatie als er mensen aan het werk zijn en pompen zorgen voor de afvoer van eventueel lekwater. Menno Naaborg: "Het is in de praktijk een ruimte waarin 360 dagen in het jaar het licht uit is. De uitdaging ligt dan ook bij het opstellen van een beheerorganisatie voor een constructie waarin niets gebeurt."