Cursus Tunnelveiligheid

Na signalen uit het netwerk over de behoefte aan een nieuwe vorm van de bestaande PAO-cursus, heeft het COB een nieuwe cursus Tunnelveiligheid ontwikkeld. De basismodule van deze nieuwe, flexibelere cursus is voor een grotere doelgroep interessant.

De opzet van de eerdere PAO-cursus was te veel ‘one size fits all’ en dekte niet meer de behoefte in de branche. Daarom is het COB op zoek gegaan naar een breder alternatief. Er is een nieuwe cursus geformuleerd met een modulaire opzet: eerste een basismodule en vervolgens ververdiepingsmogelijkheden. De verschillende niveaus van diepgang maken de cursus toegankelijker. Iemand kan zich beperken tot de basiskennis op het gebied van tunnelveiligheid of zich verdiepen in op een bepaald aspect of onderwerp.

Toekomst cursus Tunnelveiligheid

Eind 2021 heeft het COB zich, in samenwerking met DON Bureau, ingezet om de vierdaagse PAO-cursus Tunnelveiligheid breder toegankelijk te maken. Hans Janssens (COB/DON Bureau) en Tom van Tintelen (COB/DON Bureau) hebben een 1-daagse basismodule ontwikkeld, die vanaf 2022 succesvol is gegeven onder de vlag van het COB en de PAO. Het (door)ontwikkelen en in stand houden van de cursus kost echter veel tijd en geld, terwijl het verzorgen van cursussen niet past bij de doelstellingen van het COB. Daarom is besloten om de ontwikkeling van verdiepingsmodules niet voort te zetten en de basismodule onder te brengen bij DON Bureau. Het COB blijft enthousiast over het concept van de cursus Tunnelveiligheid en vindt het belangrijk dat het COB-netwerk betrokken kan blijven. Vanaf 2024 kunt u nog steeds contact opnemen met het COB of met DON Bureau voor vragen. 

De basis

Het fundament van de COB-cursus Tunnelveiligheid is gelegd in een eendaagse basismodule. Voorkennis voor deelname aan deze cursus is niet nodig. Cursisten krijgen deze dag inzicht in en overzicht van het vakgebied tunnelveiligheid. Voor een aantal cursisten zal dit fundament voldoende zijn. De basismodule omvat een mix van theorieblokken aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. In een rollenspel worden twee incidenten/calamiteiten (live scenarioanalyse) doorlopen aan de hand van een maquette. Iedere cursist vervult daarbij een van de rollen die bij de calamiteitenbestrijding cruciaal zijn: wegverkeersleider, hulpverlener (brandweer, politie, ambulance), meldkamer hulpdiensten of weggebruiker.

In-company basismodule. (Foto: COB)

Verdieping en specialisatie

Als het fundament gelegd is, kunnen cursisten een of meerdere verdiepingsmodules volgen. Het schema hieronder toont mogelijke thema’s, zoals techniek, proces en wet- en regelgeving. Door ook hier zowel een algemeen deel als een deel specifiek voor een bepaalde doelgroep aan te bieden, blijft de flexibiliteit behouden. Na de verdieping in een thema kan specialisatie in onderwerp volgen. Dit zal maatwerk zijn.

Mogelijke verdiepingsonderwerpen na de basismodule. (Beeld: COB)

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Basismodule Tunnelveiligheid in-company bij de gemeente Amsterdam.

Gereed
2

Plan van aanpak (inclusief financiering) voor het maken van de verdiepende modules.

Vervallen
3

Twee keer basismodule Tunnelveiligheid, open inschrijving.

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

9 november 2023: basismodule Tunnelveiligheid in-company Lantis.

-

22 november 2023: basismodule Tunnelveiligheid in-company bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

-

28 november 2023: basismodule Tunnelveiligheid open inschrijving.

3

Georganiseerde cursusdagen

In-company Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Op 22 november 2023 heeft het COB de basiscursus in-company gegeven aan mensen van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

Basiscursus in Delft open inschrijving

Op 28 november 2023 is een basiscursus Tunnelveiligheid gegeven bij het COB in Delft. Wederom kwamen mensen met verschillende achtergronden naar het COB-kantoor in Delft om zich te laten informeren over wat te doen bij een calamiteit in een tunnel. 

In-company Lantis

Op 9 november 2023 is de basiscursus Tunnelveiligheid in-company gegeven bij Lantis. 


Foto: COB

Basiscursus in Delft

Op 20 juni 2023 is weer een basiscursus Tunnelveiligheid gegeven bij het COB in Delft. Een heel gemêleerd gezelschap van mannen en vrouwen uit de tunnelsector en daarbuiten hebben te horen gekregen wat tunnelveiligheid inhoudt en hoe te handelen bij een calamiteit. 

In-company gemeente Amsterdam

De basiscursus Tunnelveiligheid kan ook bij u in het bedrijf worden gegeven. Op 23 januari 2023 reisden de cursusleiders naar Amsterdam om daar de cursus te geven aan medewerkers van de gemeente.

Weer een basiscursus in Delft

Op 8 december 2022 werd weer een basiscursus gegeven. Wederom kwamen mensen met verschillende achtergronden naar het COB-kantoor in Delft om zich te laten informeren over wat te doen bij een calamiteit in een tunnel. 

Basiscursus Tunnelveiligheid. (Foto’s: COB)

Nog een geslaagde basismodule

Op 19 oktober 2022 verzamelden elf geïnteresseerden zich bij het COB in Delft voor de tweede basismodule van de cursus Tunnelveiligheid. Cursusleiders Hans Janssens en Tom van Tintelen nam de deelnemers mee langs huidige en toekomstige uitdagingen in tunnelveiligheid. De deelnemers vonden het een waardevolle dag, met veel nieuwe inzichten. Het eerste deel stond vooral in het teken van informatie verzamelen, die in het tweede deel kon worden toegepast. Een deel van de deelnemers wil graag aansluitend bij toekomstige verdiepende modules.

(Foto: COB)

Eerste basismodule

De basismodule is op 12 mei 2022 voor het eerst gegeven. Met portalen van karton, een mini-Lamborghini en houten slagboompjes werd uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij het veilig gebruiken van een tunnel. Onder het motto ‘doen is de beste manier van denken’ is op interactieve wijze ervaren wat een incident in een tunnel betekent, wie daarin welke rol oppakt, welke voorzieningen er zijn, welke wetten en regels gelden en hoe escalatie wordt voorkomen. Onder leiding van cursusleiders Hans Janssens en Tom van Tintelen werd ook gesproken over de toekomstige uitdagingen in tunnelveiligheid. De twaalf deelnemers vonden het een waardevolle dag, met nieuwe inzichten en veel energie; ‘zeker aanbevelingswaardig voor een breed publiek’.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Basismodule Tunnelveiligheid in-company bij de gemeente Amsterdam.

Gereed
2

Plan van aanpak (inclusief financiering) voor het maken van de verdiepende modules.

Q4 2023
3

Twee keer basismodule Tunnelveiligheid, open inschrijving.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

23 januari 2023, basismodule Tunnelveiligheid in-company bij de gemeente
Amsterdam.

1

Gesprekken en besluit over het (niet) ontwikkelen van verdiepende modules.

2

20 juni 2023, basismodule Tunnelveiligheid open inschrijving.

3