Na signalen uit het netwerk over de behoefte aan een nieuwe vorm van de bestaande PAO-cursus, heeft het COB een nieuwe cursus Tunnelveiligheid ontwikkeld. De basismodule van deze nieuwe, flexibelere cursus is voor een grotere doelgroep interessant.

De opzet van de eerdere PAO-cursus was te veel ‘one size fits all’ en dekte niet meer de behoefte in de branche. Daarom is het COB op zoek gegaan naar een breder alternatief. De nieuwe cursus heeft een modulaire opzet, met verdiepingsmogelijkheden. Door de modulaire opzet en verschillende niveaus van diepgang is de nieuwe cursus voor meer mensen interessant. Je kunt je beperken tot de basiskennis op het gebied van tunnelveiligheid of je verdiepen en zelfs specialiseren op een bepaald aspect of onderwerp.

Bij het COB of in-company

De basismodule van de cursus kan zowel bij het COB als in-company gegeven worden. Wilt u deelnemen bij het COB maak dan gebruik van de open inschrijving. Wilt u de cursus in-company krijgen, neem dan contact op met de cursusleiders. In januari 2023 wordt de basismodule bij de gemeente Amsterdam gegeven.

De basis

Het fundament van de COB-cursus Tunnelveiligheid is gelegd in een eendaagse basismodule. Voorkennis voor deelname aan deze cursus is niet nodig. Cursisten krijgen deze dag inzicht in en overzicht van het vakgebied tunnelveiligheid. Voor een aantal cursisten zal dit fundament voldoende zijn. De basismodule omvat een mix van theorieblokken aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. In een rollenspel worden twee incidenten/calamiteiten (live scenarioanalyse) doorlopen aan de hand van een maquette. Iedere cursist vervult daarbij een van de rollen die bij de calamiteitenbestrijding cruciaal zijn: wegverkeersleider, hulpverlener (brandweer, politie, ambulance), meldkamer hulpdiensten of weggebruiker.

De verdieping

Als het fundament gelegd is, kunnen cursisten een of meerdere verdiepingsmodules volgen. Die modules worden aangeboden in drie hoofdmoten: techniek, proces en wet- en regelgeving. Om ook in de verdiepingsmodules maximale flexibiliteit en effectiviteit te behouden, hebben de modules een algemeen deel en deel specifiek voor een bepaalde doelgroep. Net als in de basismodule zijn ‘interactie’ en ‘zelf ontdekken’ uitgangspunten.

De specialisatie

Voor wie na een verdiepingsmodule een thema verder wil uitdiepen, is er in de onderste laag van de cursusboom ruimte voor meer specialistische onderwerpen. De vorm en de duur van deze specifiek te ontwikkelen modules is telkens maatwerk. Daarmee zijn ze ook volledig passend in de flexibele modulaire structuur van de cursusopzet.

Nieuwe cursusdatum in 2023

De eerste cursusdatum voor 2023 is inmiddels bekend: dat is op 21 maart 2023. Aanmelden kan via PAOTM. Wilt u de basismodule in-company volgen of heeft u interesse in een verdiepende module? Neem dan contact op met Cindy Peek.

In 2022 hebben 36 mensen de basismodule van de cursus Tunnelveiligheid gevolgd. De cursus is zeer goed bevallen. Zowel in de directe terugkoppeling na afronding van
de module, als uit evaluatieformulieren blijkt de waardering: cijfers tussen 8 en 9. De komende tijd wordt de basismodule inhoudelijk kritisch geëvalueerd en verbeterd waar mogelijk. Ook wordt tijd gestoken in de ontwikkeling van verdiepingsmodules.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Basismodule Tunnelveiligheid, open inschrijving.

Gereed
2

Basismodule Tunnelveiligheid, open inschrijving.

Gereed
3

Basismodule Tunnelveiligheid, in-company gemeente Amsterdam.

Q1 2023

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Ontwikkeling basismodule inclusief cursusmateriaal.

Alle deliverables

Afstemming opzet en marketing tussen cursusleider, COB en PAO.

Alle deliverables

Drie keer uitvoering basismodule Tunnelveiligheid.

1

Basiscursus Tunnelveiligheid. Foto’s: COB

Nog een geslaagde basismodule

Op 19 oktober 2022 verzamelden elf geïnteresseerden zich bij het COB in Delft voor de tweede basismodule van de cursus Tunnelveiligheid. Cursusleiders Hans Janssens en Tom van Tintelen nam de deelnemers mee langs huidige en toekomstige uitdagingen in tunnelveiligheid. De deelnemers vonden het een waardevolle dag, met veel nieuwe inzichten. Het eerste deel stond vooral in het teken van informatie verzamelen, die in het tweede deel kon worden toegepast. Een deel van de deelnemers wil graag aansluitend bij toekomstige verdiepende modules.

Foto: COB

Eerste basismodule

De basismodule is op 12 mei 2022 voor het eerst gegeven. Met portalen van karton, een mini-Lamborghini en houten slagboompjes werd uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij het veilig gebruiken van een tunnel. Onder het motto ‘doen is de beste manier van denken’ is op interactieve wijze ervaren wat een incident in een tunnel betekent, wie daarin welke rol oppakt, welke voorzieningen er zijn, welke wetten en regels gelden en hoe escalatie wordt voorkomen. Onder leiding van cursusleiders Hans Janssens en Tom van Tintelen werd ook gesproken over de toekomstige uitdagingen in tunnelveiligheid. De twaalf deelnemers vonden het een waardevolle dag, met nieuwe inzichten en veel energie; ‘zeker aanbevelingswaardig voor een breed publiek’.