Handboek tunnelbouw

Al ruim twintig jaar is het SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) een belangrijke richtlijn voor het ontwerp van tunnels. Samen met het netwerk heeft het COB de richtlijn in 2015 geactualiseerd, aangevuld en gedigitaliseerd tot het Handboek Tunnelbouw. Dit naslagwerk bevat vele best practices (opgesteld in samenwerking met marktpartijen) voor rijksweg-, spoor- en niet-rijkswegtunnels. Op 3 november 2017 is de inhoud opnieuw bijgewerkt.

Het Handboek Tunnelbouw gaat in op algemene aspecten van het ontwerpen en bouwen van weg- en railtunnels. Doel van het boek is ontwerpers en bouwers van tunnels te ondersteunen, door inzicht te bieden in alle aspecten die komen kijken bij ontwerp en realisatie en tevens bestaande potentiƫle oplossingen in de vorm van best practices te tonen. Het is daarmee bedoeld als een naslagwerk voor professionals en niet zozeer als leerboek.

De inhoud is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd. Herhaling van tekst uit andere beschikbare documenten is vermeden; waar nodig wordt naar andere documenten verwezen.

Het handboek is gemaakt door en voor de participanten van het COB en zal tevens door een permanente COB-commissie worden beheerd. Gebruikers kunnen input leveren aan deze commissie via de website. Het is de uitdrukkelijke wens van de samenstellers dat dit handboek daardoor een levend document zal zijn, dat op elk moment een zo goed mogelijke afspiegeling van de state-of-the-art laat zien.
>> Naar het Handboek Tunnelbouw

Update 2017

In 2017 is het handboek nog eens bijgewerkt om de huidige stand van de techniek te weerspiegelen. In de nieuwe versie zijn de opmerkingen en suggesties verwerkt die gebruikers via de website hebben ingediend. Bovendien is de literatuurlijst aangevuld.

Banner

Wilt u het Handboek Tunnelbouw onder de aandacht brengen op uw website? Dat juichen we van harte toe! Hieronder vindt u een aantal banners (png-formaat) die u kosteloos kunt gebruiken.
>> Wit op transparant
>> Wit op zwart
>> Zwart op transparant
>> Zwart op wit

Screenshot van het Handboek Tunnelbouw.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Arcadis Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Brad Jonkman, rol: Secretaris

Arthe Civil & Structure B.V.

Locatie: Houten, Kokermolen 7
Bahram Safari, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Merten Hinsenveld, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jack Amesz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Arnold van Kampen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Movares

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid
Individuele deelnemers

Ferry de Graaf, rol: Adviseur