Handboek tunnelbouw

Het Handboek/Groeiboek Tunnelbouw is een vast onderdeel van de kennisfunctie van het COB. Dit naslagwerk bevat vele best practices (opgesteld in samenwerking met marktpartijen) voor rijksweg-, spoor- en niet-rijkswegtunnels. Het handboek is gemaakt door en voor de participanten van het COB en wordt door een permanente COB-commissie beheerd. Gebruikers kunnen input leveren aan deze commissie via de website. In 2022 wordt de nieuwste versie van het handboek verwacht. 

Het Handboek Tunnelbouw gaat in op algemene aspecten van het ontwerpen en bouwen van weg- en railtunnels. Doel van het boek is ontwerpers en bouwers van tunnels te ondersteunen, door inzicht te bieden in alle aspecten die komen kijken bij ontwerp en realisatie en tevens bestaande potentiële oplossingen in de vorm van best practices te tonen. Het is daarmee bedoeld als een naslagwerk voor professionals en niet zozeer als leerboek.

De inhoud is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd. Herhaling van tekst uit andere beschikbare documenten is vermeden; waar nodig wordt naar andere documenten verwezen.

Het handboek is gemaakt door en voor de participanten van het COB en wordt door een COB-commissie beheerd. Gebruikers kunnen input leveren aan deze commissie via de website. Het is de uitdrukkelijke wens van de samenstellers dat dit handboek een levend document blijft, dat op elk moment een zo goed mogelijke afspiegeling van de huidige state-of-the-art laat zien.
>> Naar het Handboek Tunnelbouw

Updates

In 2017 is het handboek bijgewerkt om de opmerkingen en suggesties van gebruikers te verwerken. Bovendien is de literatuurlijst aangevuld. In 2019 zijn wederom artikelen bijgewerkt om de nieuwste stand van de techniek te weerspiegelen. In 2020 is het Handboek gemigreerd naar een nieuw websysteem. De volgende versie wordt in 2022 verwacht, waarbij de volgende inhoudelijke wijzigingen worden gedaan:

  1. Raakvlakken TTI / civieltechnisch ontwerp
  2. Objecttypenlijst
  3. Brandwerende bekleding
  4. Plan boortunnels
  5. Lessen uit nieuwe projecten
  6. Diverse detailaanpassingen (zie notulen dec.21)
  7. Verwerken aangepaste richtlijnen

Screenshot van het Handboek Tunnelbouw.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Brad Jonkman, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Merten Hinsenveld, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jack Amesz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Arnold van Kampen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid
Individuele deelnemers

Ferry de Graaf, rol: Adviseur