Handboek Tunnelbouw

Het handboek/groeiboek Tunnelbouw gaat in op in alle aspecten van het ontwerpen en realiseren van rijksweg-, spoor- en niet-rijkswegtunnels. Het handboek is gemaakt door en voor de participanten van het COB en biedt ook bestaande potentiële oplossingen in de vorm van best practices. Het is daarmee bedoeld als een naslagwerk voor professionals en niet zozeer als leerboek. Samen met de groeiboeken Renoveren en Assetmanagement vormt het digitale naslagwerk dé toegangspoort voor nieuw ontwikkelde kennis uit het tunnelprogramma.

De inhoud is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd. Herhaling van tekst uit andere beschikbare documenten is vermeden; waar nodig wordt naar andere documenten verwezen. 
>> Naar het handboek Tunnelbouw

Updates

Zoals elk groeiboek van het COB, is het de bedoeling dat het handboek een levend document blijft, dat op elk moment een zo goed mogelijke afspiegeling van de huidige state-of-the-art laat zien.

  • In 2017 is het handboek bijgewerkt met opmerkingen en suggesties van gebruikers en is de literatuurlijst aangevuld.
  • In 2019 zijn artikelen bijgewerkt om de nieuwste stand van de techniek te weerspiegelen.
  • In 2020 is het handboek gemigreerd naar een nieuw websysteem.
  • De volgende versie is eind 2022 opgeleverd. In de nieuwe versie van het handboek zijn kruisverwijzingen toegevoegd naar gerelateerde COB-producten, die in 2022 zijn opgeleverd.
  • Het Handboek Tunnelbouw had per artikel een ‘forum’, om het netwerk uit te nodigen suggesties te doen en feedback te geven. Maar omdat deze fora te weinig werden gebruikt, is besloten ze in 2023 te verwijderen. Er is een back-up gemaakt van alle ingezonden berichten.
  • Half 2023 is een nieuwe versie van het handboek opgeleverd. Informatie voor vluchtdeuren en brandwerende bekleding en detailtekeningen van diepwanden zijn toegevoegd. Ook zijn er verwijzingen naar (nieuwe) richtlijnen opgenomen of geactualiseerd. Het aspect raakvlakken TTI in de huidige versie is beoordeeld en daaruit blijkt dat de raakvlakken tussen TTI en het civieltechnisch ontwerp voor veel in het handboek opgenomen details de basis vormt. Tevens is er een aanzet gemaakt voor een objecttypenlijst. Vanuit verschillende onderwerpen is een link toegevoegd naar groeiboeken en andere COB-rapporten.
  • Eind 2023 een plan van aanpak opgesteld voor het ontwerp van boortunnels, zodat dit in 2024 of later toegevoegd kan worden. 

Screenshot van het Handboek Tunnelbouw.

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 2024.

Q4 2024
2

Pdf-functionaliteit

Q4 2024

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Oplevering versie 2022/2023.

Gereed
2

Uitvoeren PvA uitbreiding, minus B en D:
A. Raakvlakken TTI / civieltechnisch ontwerp
B. Objecttypenlijst
C. Brandwerende bekleding
D. Plan boortunnels
E. Lessen uit nieuwe projecten
F. Diverse detailaanpassingen (zie notulen dec. 2021)
G. Verwerken aangepaste richtlijnen

Gereed
3

Pdf-functionaliteit bouwen en opleveren.

Q4 2023

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

De nieuwe versie van het Handboek Tunnelbouw is Q3 2023 gelanceerd.

1, 2

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Ferry de Graaf, rol: Adviseur

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Brad Jonkman, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Merten Hinsenveld, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jack Amesz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Arnold van Kampen, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid