Studenten en docenten

Het vakgebied ondergronds bouwen is de afgelopen tien jaar sterk veranderd. De invulling vraagt om andere kennis, een andere houding en andere vaardigheden. Daarom wil het COB meer aandacht besteden aan onderwijs en training. Binnen en buiten het netwerk, voor masterstudenten en pas afgestudeerden, maar ook voor ervaren specialisten die meer willen weten omdat ze integraler willen werken.

Ondergrondse vraagstukken vereisen een integrale aanpak. Een klassiek geschoolde civiel ingenieur moet bijvoorbeeld kennis hebben over de werking van tunnelveiligheidssystemen. Andersom snapt een lucht- en ruimtevaartingenieur wel hoe systems engineering werkt, maar kent deze de civiele context nog niet. Een stedenbouwkundige kan een stad pas duurzaam inrichten als hij of zij de ondergrond volwaardig overweegt in zijn ontwerp. Ook voor juristen, economen, architecten en ICT’ers is er veel werk in de ondergrond. Ondergronds bouwen is vakgebied waarin allerlei uiteenlopende disciplines samenkomen.

Om te laten zien welke kansen ondergronds bouwen biedt voor studies zoals rechten, economie en bouwkunde zijn een aantal beroepen toegelicht.
>> Poster docenten
>> Poster studenten

Wat heeft het COB te bieden?

Ondergronds bouwen is een vakgebied waarin allerlei uiteenlopende disciplines samenkomen. Dat biedt mogelijkheden voor studenten en pas-afgestudeerden vanuit vrijwel elke studierichting. Deze folder laat zien wat het COB te bieden heeft om het vakgebied onder de aandacht te brengen.
>> Bekijk hier de folder (pdf, 8MB)
>> 

Informatiebijeenkomst docenten

Om het onderwijs attent te maken op de kansen die het ondergrondse werkveld biedt, heeft het COB in 2022 een verkenning gehouden. Onderdeel hiervan was een informatiebijeenkomst voor docenten. Door docenten een beeld te geven van het vakgebied ondergronds bouwen, kunnen zij de opgaven uit dit werkveld benutten voor lessen, stages en afstudeeropdrachten en daarmee studenten inspireren. Deze bijeenkomst vond plaats op donderdag 13 oktober 2022. De verkenning heeft uitgewezen dat het lastig is om de juiste mensen te vinden en te enthousiasmeren.
>> Lees meer

In het ondergronds bouwen komen veel disciplines samen. Lees meer op www.cob.nl/opleidingen. (Beeld: COB)