Van boekenkast naar digitaal

Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en andere relevante stakeholders.

Vanuit diverse tunneleigenaren (zowel rijks- als niet-rijks) en vooral tunnelbeheerders komt het geluid dat het investeren in en beheren van een complexe digitale tunneltweeling wat hun betreft niet past bij de grootte en de lage complexiteit van hun tunnel. Toch denken deze groepen wel dat digitalisering een zeer positieve invloed kan hebben op hun tunnelbeheer en -onderhoud. Maar wat is dan een zinvolle eerste stap? Wat zou de tunnelbeheerder uit de digitale tunneltweeling kunnen halen als we klein beginnen? En andersom: onder welke randvoorwaarden kan de tunnelbeheerder iets met de digitale output die de bouwer tijdens de renovatie/aanleg van een tunnel produceert?

Inventarisatie

Dit project start met een inventariserende ronde onder alle tunnelbeheerders die aangesloten zijn bij het COB. Wegens de overlap met het platform Beheer en onderhoud zal platformcoördinator Hans Janssens optreden als kwartiermaker. Hans gaat hiervoor met diverse gemeentelijke en provinciale tunnelbeheerders in gesprek. Er zal tevens overleg plaatsvinden met de landelijke coördinerend tunnelbeheerder van Rijkswaterstaat.

Er wordt ook gekeken naar de Velsertunnel: hoe is de output van de digitale tunneltweeling, die nog in beheer is bij aanneemcombinatie Hyacint, beter te benutten als tunnelbeheerder? Zijn er nu aspecten in het systeem van Hyacint die nuttig zouden kunnen zijn voor de beheerder? Welke informatiebehoefte van de beheerder is nu onvervuld en kan misschien worden vervuld vanuit het systeem van de Hyacint? Het COB zal bijvoorbeeld nagaan in hoeverre op basis van de Velsertunnel een leertraject met meerdere projecten op te zetten is.