Kennismiddag ontwikkellijn Digitalisering

Om u bij te praten en zeker ook om mét u te praten over de status van de projecten binnen de ontwikkellijn Digitalisering en de toekomstige thema’s rondom digitalisering in de tunnelwereld, is er op 19 september 2024 een kennismiddag Digitalisering.

Het programma

De kennisdag start met een inlooplunch om 12.00 uur en eindigt met een drankje om 16.30 uur.

De agenda ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Het verhaal over digitalisering in het COB-tunnelprogramma en de stand van zaken van de lopende projecten
  • De lancering van de roadmap Digitale leeromgeving
  • Een presentatie van Tim Zaal (emeritus lector Integraal ontwerpen en schrijver) over ‘Asset Performance Management 4.0
  • De ontwikkellijn Digitalisering van 2025-2030; hoe gaat het digitale tunnelprogramma helpen bij het renoveren en beheren van tunnels? Welke innovaties komen op ons af en wat kan het COB daarin betekenen?

De komende tijd zal de agenda verder worden uitgewerkt. De laatste toevoegingen vindt u op deze webpagina.

De kennismidag vindt plaats op 19 september 2024, vanaf 12.00 uur bij het COB, van der Burghweg 2 (gebouw 26B, begane grond) in Delft.

Alle betrokkenen bij de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelprogramma (we noemen dat ook wel de Expertgroep Digitalisering) ontvangen een uitnodiging. Ook de contactpersonen van onze participanten en financiers worden uitgenodigd. Daarnaast kunt u de informatie over de Kennisdag doorsturen naar al uw collega’s voor wie dit ook interessant is. Zij zijn van harte welkom.
Let op, omdat het een werksessie betreft is online deelname niet mogelijk.

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier.

Nadere informatie over route en parkeren