Digitalisering 2030 – Werkpakket 1

Kennisbasis

In de uitwerking van de themagroepen zijn drie belangrijke vragen naar boven gekomen die bij iedere mogelijke ontwikkeling van belang zijn:

1. Businesscase

Projectleider Lambert Verhagen, secretaris Marie-José Knape

Heeft een digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel de financiële? Dit project behandelt de basis die nodig is om de onderzoeksprojecten in het programma werkelijk door te rekenen. Er zal onderzoek gedaan worden naar een generiek toepasbaar besluitondersteunende methode om een businesscase mee op te stellen, die op zijn beurt de meerwaarde van een nieuwe digitale ontwikkeling voor tunnels toetst. Als deze basis gereed is, kunnen alle projecten hierop leunen en voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase uitvoeren.

Deelnemers:

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Gerben Quirijns, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Albert Kandelaar, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Bert Schouws, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
David Bradshaw, rol: Lid

2. Cultuur

Projectleider Jenny Daverveld, secretaris Klaske van der Veen

Welke dingen doen we die wel of niet bijdragen aan het toepassen van digitale middelen? Welke drempels zijn er? Door inzicht in de cultuur is het beter mogelijk in een project een uitwerking te maken van een digitaal middel dat ook werkelijk wordt toegepast, en om activiteiten daarvoor mee te nemen. Digitalisering kan gezien worden als een verandertraject binnen bestaande organisaties en gaat daarmee ook over het creëren van draagvlak en vertrouwen om de verandering mogelijk te maken. Door de acceptatie van digitale middelen te vergroten, vergroot ook de inzetbaarheid van de middelen.

Deelnemers:

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Mieke van der Horst, rol: Lid

Building Changes

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Klaske van der Veen, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Deelprojectleider

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Danny Vroemen, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Robin Gerrets, rol: Lid

3. Taal/data

Projectleider Marc Hamilton, secretaris Johannes Braams

De taal helpt stabiliteit te krijgen in de informatie die experts willen delen zonder dat daarvoor alle data gestandaardiseerd moet worden. De taal vormt de basis om data meer inhoud geven en deze goed over te dragen en te gebruiken. Hiervoor zijn helder geformuleerde definities en kaders nodig; de basis moet ten minste een taalopzet bieden voor alle levensfasen (ontwerp, bouw, verificatie, validatie en testen, onderhoud en beheer, gebruik, sloop) en aspecten (veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, status/toestand, verkeer, opleiden, trainen en oefenen, duurzaamheid). Een solide semantische basis kan op de lange termijn het middel vormen om alle informatie van een tunnel gedurende de complete levenscyclus in te winnen. De semantische basis is geen opnieuw uitgevonden wiel, maar bouwt verder op bestaande standaarden.

Deelnemers:

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Natasha Blommaert, rol: Lid

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Leo van Ruijven, rol: Lid
Richard de Roon, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Lid

Neanex

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan de Wit, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Roy van Hattem, rol: Lid

Transmeto

Locatie: Twello, Domineestraat 20
Alex Kalden, rol: Rapporteur

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid

Wetenschap

Projectleider Karin de Haas, secretaris Ronald Gram

In werkpakket 1 wordt ook aandacht besteed aan meer fundamentele kennis. Bij het uitvoeren van de projecten zullen er vragen naar voren komen die niet samen met de praktijk op te lossen of uit te zoeken zijn. Welke kennishiaten gaan ons werkelijk tegenhouden? Welke wetenschappelijke innovaties gaan ons helpen om te versnellen? Denk aan onderwerpen als a priori betrouwbare software en de rol van smart mobility (kan de tunnel dan dommer?). In 2021 wordt een start gemaakt met deze wetenschappelijke basis door het inrichten van een groep bestaande uit relevante hoogleraren van de drie technische en andere relevante universiteiten. Naar verwachting zal in 2022 een eerste schets voor dit deel van werkpakket 1 kunnen worden neergezet.

Deelnemers:

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ronald Gram, rol: Kwartiermaker
Crisislab

Crisislab

Locatie: Renswoude, Dashorsterweg 1
Carel Kijne, rol: Lid
Ira Helsloot, rol: Lid
D&B applied behavioural science

D&B applied behavioural science

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Kevin de Goede, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Robert de Roos, rol: Lid

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Arjen Adriaanse, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Lid
Rolf Dollevoet, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

TU Eindhoven Faculteit Bouwkunde

Locatie: Eindhoven, Den Dolech 2
Carlo van de Weijer, rol: Lid
TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

Locatie: Eindhoven, De Groene Loper 5
Jan Friso Groote, rol: Lid

Universiteit Twente

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Leentje Volker, rol: Lid
Universiteit van Tilburg

Universiteit van Tilburg

Locatie: Tilburg, Warandelaan 2
Saskia Lavrijssen, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Lid

Op de Tunneldag 2021