Kennisbasis: randvoorwaarden succesvol digitaliseren

Deze projecten richten zich op de randvoorwaarden van (de implementatie van) succesvol digitaliseren.

Businesscase

In dit project wordt gekeken naar het doorrekenen van digitaliseringsvraagstukken. Het onderzoek richt zich op een generiek toepasbare besluitondersteunende methode om een businesscase op te stellen. Als de basis gereed is, kunnen alle projecten voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase uitvoeren.

Cultuur

Wat draagt bij aan het toepassen van digitale middelen? Welke drempels zijn er? Door inzicht in de cultuur is het beter mogelijk in een project een uitwerking te maken van een digitaal middel dat ook werkelijk wordt toegepast en om activiteiten daarvoor mee te nemen.

Afgeronde projecten

Taal/data

Taal helpt stabiliteit te krijgen in te delen informatie, zonder dat daarvoor alle data gestandaardiseerd moet worden. Taal vormt de basis om data meer inhoud te geven en deze goed over te dragen en te gebruiken. Hiervoor zijn helder geformuleerde definities en kaders nodig; de basis moet ten minste een taalopzet bieden voor alle levensfasen en aspecten.

Wetenschap

Welke kennishiaten gaan ons tegenhouden? Welke wetenschappelijke innovaties gaan ons helpen? Een groep relevante hoogleraren van de technische- en andere universiteiten werkt mee aan het tunnelprogramma voor zulke vragen. Dit heeft vorm gekregen in het onderzoeksprogramma Future proof tunnels.

Op de Tunneldag 2021