Digitalisering 2030 – Werkpakket 2

Aansluiting praktijkprojecten: ‘digitaal groeimodel tunnels’ (DGT)

Zoals reeds ervaren bij het civiele tunnelprogramma is het voor de inzet van het COB-netwerk belangrijk om de behoefte van de tunnelbeheerorganisatie in het oog te houden. Bij het civiele programma is dat de wens om inzicht te hebben in de constructieve staat van de tunnel. Bij het digitale programma is dit de behoefte om inzicht te hebben in de meest effectieve manier om informatie ter beschikking te krijgen om besluiten te kunnen nemen. In de eerste maanden van 2021 zal het de coördinator Digitalisering van het COB samen met de directeur gesprekken voeren met alle tunnelbeheerders in Nederland en Vlaanderen om samen te onderzoeken welke ambities, vraagstukken of opgaven deze organisaties hebben die verband houden met de digitaliseringsdoelstellingen uit het tunnelprogramma. Gezamenlijk wordt bekeken of het COB-netwerk kan fungeren als hulp en motor.