Deze projecten richten zich op tunnelveiligheid en horen bij de doelstelling ‘Digitalisering maakt tunnels beter aantoonbaar veilig in steeds veranderende omstandigheden’.

Aantoonbaar veilig meten en beslissen

Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke gegevens daarmee samenhangen.

 

Volwassenheidsmodel V&V

Door toepassing van een volwassenheidsmodel kan de kwaliteit van het V&V-proces in zowel de project- als exploitatiefase worden verhoogd. Er komt meer nadruk te liggen op de ontwikkeling en controle van de kwaliteit, waardoor beter gewogen afwegingen mogelijk zijn tussen kwaliteit, tijd en geld in een project.

V&V-bibliotheek

In het eerste tunnelprogramma is een digitaal groeiboek opgeleverd rondom digitaal aantonen. Het doel is dit groeiboek te verrijken met ervaringen vanuit de recente praktijk als opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek.

Proof-of-concept leeromgeving

Er wordt op allerlei plekken geëxperimenteerd met digitale en virtuele instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de werkelijke tunnel. Het COB-netwerk heeft de ontwikkeling van virtueel OTO reeds in kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken of één platform voor training en oefening mogelijk is.

 

Verwachtingen digitale middelen (start 2022)

Er zijn in de tunnelwereld afgelopen jaren wisselende ervaringen opgedaan met digitalisering, zowel qua inhoud (veel of weinig middelen, uitgebreide of beperkte inhoud) als qua beoordeling (van nuttig tot ballast). Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van een helder inzicht in de verwachtingen ten aanzien van een digitaal hulpmiddel. De eerste bijeenkomst vond plaats tijdens de ‘Van dromen naar doen’-dag.