Digitalisering 2030 – Werkpakket 3

De projecten in werkpakket 3 richten zich op tunnelveiligheid en horen bij de doelstelling ‘Digitalisering maakt tunnels beter aantoonbaar veilig in steeds veranderende omstandigheden’.

WP3.1: Aantoonbaar veilig meten en beslissen

Projectleider Rem de Tender, secretaris Edwin Luijt

Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke data daarmee samenhangt. Als helder is welke data bijdraagt aan ‘aantoonbaar veilig’, kan ook worden gekeken welke ‘prestatiekillers’ er zijn, oftewel, wat de samenhang is met faalcriteria voor veiligheid. Dit alles geeft een mooie opstap voor het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

Deelnemers:

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Projectleider

HIG Traffic Systems

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Secretaris

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid
Yunex Traffic

Yunex Traffic

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Chek Lee, rol: Lid

WP3.2: Volwassenheidsmodel V&V

Projectleider Daniël van der Gaag

Door toepassing van een volwassenheidsmodel kan de kwaliteit van het V&V-proces in zowel de project- als exploitatiefase worden verhoogd. Er komt meer nadruk te liggen op de ontwikkeling en controle van de kwaliteit, waardoor beter gewogen afwegingen mogelijk zijn tussen kwaliteit, tijd en geld in een project. Projecten kunnen kwaliteitsaspecten zoals veiligheid (bijvoorbeeld bij vergunningaanvraag) expliciet onderbouwen (aantoonbaar geverifieerd en gevalideerd).

Deelnemers:

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Semapro B.V.

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid
Yunex Traffic

Yunex Traffic

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Lieke Lugtenborg, rol: Secretaris
Linda Lanphen, rol: Lid

WP3.3: V&V-bibliotheek

Projectleider Jack Blok

In het eerste tunnelprogramma is een digitaal groeiboek opgeleverd rondom digitaal aantonen. Het doel is dit groeiboek te verrijken met ervaringen vanuit de recente praktijk als opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek. De V&V-bibliotheek bevat elementen die duur zijn om te ontwikkelen, zoals simulatoren of delen van een testomgeving maar ook (op termijn) aan strategieën en metrieken. Het loont ze te delen en uit te lenen voor gebruik. Om te komen tot elementen die in de bibliotheek kunnen worden geplaatst, is onderzoek nodig.

Deelnemers:

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Jaap Strijker, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Heijmans Infra Management B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Bo Beckers, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Lid

WP3.4: Verwachtingen digitale middelen (start 2022)

Er zijn in de afgelopen jaren zeer wisselende ervaringen opgedaan door stakeholders, zowel qua inhoud (veel of weinig middelen, uitgebreide of beperkte inhoud) als qua beoordeling (van nuttig tot ballast). Dit onderzoek is erop gericht een helder inzicht te krijgen in de verwachtingen ten aanzien van een digitaal hulpmiddel en de (daarachter verscholen) overkoepelende vraag/behoefte van de stakeholders.

WP3.5: Virtueel OTO, ‘proof of concept’ leeromgeving

Projectleider Mello Lindner, secretaris Sjors Both

De ervaring is dat het in de praktijk onmogelijk is om alle betrokkenen voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden, gebaseerd op alle mogelijke scenario’s. Er wordt op allerlei plekken volop geëxperimenteerd met digitale en virtuele instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de werkelijke tunnel. Het COB-netwerk heeft de ontwikkeling van virtueel OTO reeds in kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform waar zowel medewerkers van bediening als incidentafhandeling in kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Op de Tunneldag 2021:

Deelnemers:

Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Gent, Koningin Maria Hendrikaplein
Arthur de Vos, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jeroen Groenewegen, rol: Lid

Instituut Fysieke Veiligheid

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Eric Didderen, rol: Lid
Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Angela van Eeden, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Esther Koster, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Albert Houthuijzen, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Sjors Both, rol: Secretaris

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Projectleider

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Yunex Traffic

Yunex Traffic

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Stijn Seuren, rol: Lid