Van boekenkast naar digitaal

Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en andere relevante stakeholders. Een kwartiermakersgroep van het COB heeft vooronderzoek gedaan.

Vanuit diverse tunneleigenaren (zowel rijks- als niet-rijks) en vooral tunnelbeheerders komt het geluid dat het investeren in en beheren van een complexe digitale tunneltweeling wat hun betreft niet past bij de grootte en de lage complexiteit van hun tunnel. Toch denken deze groepen wel dat digitalisering een zeer positieve invloed kan hebben op hun tunnelbeheer en -onderhoud. Maar wat is dan een zinvolle eerste stap? Wat zou de tunnelbeheerder uit de digitale tunneltweeling kunnen halen als we klein beginnen? En andersom: onder welke randvoorwaarden kan de tunnelbeheerder iets met de digitale output die de bouwer tijdens de renovatie/aanleg van een tunnel produceert?

Inventarisatie

Dit project omvatte een inventariserende ronde onder alle tunnelbeheerders die aangesloten zijn bij het COB. Wegens de overlap met het platform Beheer en onderhoud heeft platformco├Ârdinator Hans Janssens opgetreden als projectleider. Naast de gesprekken met diverse gemeentelijke en provinciale tunnelbeheerders, is er tevens overlegd met de landelijke co├Ârdinerend tunnelbeheerder van Rijkswaterstaat.

Er is ook gekeken naar de Velsertunnel: hoe is de output van de digitale tunneltweeling, die nog in beheer is bij aanneemcombinatie Hyacint, beter te benutten als tunnelbeheerder? Zijn er nu aspecten in het systeem van Hyacint die nuttig zouden kunnen zijn voor de beheerder? Welke informatiebehoefte van de beheerder is nu onvervuld en kan misschien worden vervuld vanuit het systeem van de Hyacint?

Rapport

Op de Tunneldag op 28 januari 2021 is het rapport van de kwartiermakersgroep gepresenteerd. Er zijn een hoofddoelstelling en subdoelen gedefinieerd voor digitalisering vanuit het oogpunt van de tunnelbeheerder. Daarnaast is een generiek stakeholderoverzicht gemaakt, zodat er zicht is op de precieze doelgroep. Tot slot is een structuur opgezet voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte: hiermee kan onderzocht worden waar en hoe digitalisering beheerders zou kunnen ondersteunen.
>> Naar rapport op de kennisbank

Tijdens Tunneldag 2021

Deelnemers