Verwachtingen digitale middelen

Vanuit de overtuiging dat een digitale tunneltweeling de beheerder helpt ‘in control’ te zijn, wordt samen met diverse tunnelbeheerorganisaties onderzocht welke digitaliseringsmiddelen voor hen de meeste waarde toevoegen en wat daarbij de uitgangspunten moeten zijn.

Het maken van een programma van eisen of een wensenlijstje voor een ‘digitale tunneltweeling’ kan voor tunnelbeheerders lastig zijn, want wat is precies de toegevoegde waarde, hoe wordt dat gemeten en wat zijn de verwachtingen van de mensen die gaan werken met digitale middelen binnen hun tunnelprojecten? 

Om tunnelbeheerders hierin meer inzicht te geven, zijn door het COB de ‘Van dromen naar doen’-dagen georganiseerd. Tijdens deze sessies zijn wensen geïnventariseerd en samen met de werkgroep Businesscase digitalisering doorgerekend met weegfactoren die verder gaan dan de alleen financiële. Ook zijn weerstanden en kansen besproken met de werkgroep Cultuur, met als doel meer inzicht te krijgen en het ‘goede gesprek’ over digitalisering te kunnen voeren. Input uit deze sessies is deels verwerkt in het groeiboek Digitalisering, het groeiboek Assetmanagement en het eindrapport van Data voor de tunnelbeheerder. Na inventarisatie bij de beheerders bleek er onvoldoende animo om de top-5 (deliverable 2) en notitie ‘Hoe nu verder’ (deliverable 3) verder vorm te geven.

Leertraject digitale tunneltweeling

Omdat binnen het project onvoldoende animo bleek voor het formuleren van een top-5 van eisen aan digitale tweelingen vanuit beheerdersperspectief, maar het probleem waarop dit project zich richtte nog even actueel is, gebruikt het COB 2024 om samen met het netwerk te verkennen hoe deze gezamenlijke leer- en ontwikkelopgave moet worden vormgeven. Dit onderwerp staat ook op de agenda van de begeleidingscommisie. Zie verder bij het project Leertraject digitale tweeling.

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Workshops met tunnelbeheerders, met input uit de projecten Businesscase, Cultuur, Data voor de tunnelbeheerder (uit groeiboek Assetmanagement) en Proof-of-concept digitale leeromgeving.

Gereed
2

Opstellen van top-5 gewenste digitale middelen per tunnelbeheerder.

Vervallen
3

Notitie over hoe nu verder.

Vervallen
4

Verkenning mogelijkheden integratie resultaten thesis Lars Moorman in het groeiboek Digitalisering.

Gereed

Bijeenkomsten

Verder met ‘van dromen naar doen’

In nauwe samenwerking met de werkgroep Cultuur is op 29 maart 2023 weer een sessie gehouden om ‘van dromen naar doen’ te komen. Deze dag werd gewerkt aan het programma van eisen (PvE) voor de digitale tunneltweeling van Rijkswaterstaat (WNZ). Om Rijkswaterstaat verder te helpen en om meer grip te krijgen op het wensenpakket, is deze ochtend de businesscase Digitalisering toegepast op het PvE van WNZ. Dit PvE is bij PTZ aangeleverd. Omdat dit dus gaat over de getallen en uitgangspunten zoals die door WNZ gebruikt worden (bv. hoeveel tijd kost het een vraag aan de beheerder beantwoord te krijgen?) en het belangrijk is de afstemming hierover helder te krijgen, dachten en keken ook delegaties van andere tunnelbeheerorganisaties mee. 
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 105KB)

Van dromen naar doen-dag

Op 7 oktober 2022 vond de eerste Van dromen naar doen-dag plaats. Diverse tunnelbeheerorganisaties hebben hier hun wensen ten aanzien van een digitale tunneltweeling in de beheerfase opgesteld. In 2023 wordt hieraan een vervolg gegeven waarbij steeds een tunnelbeheerorganisatie centraal staat en een delegatie van andere beheerders meekijkt en meedenkt om de afstemming optimaal te krijgen. 
>> Lees meer over de bijeenkomst

Deelnemers

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Lid kernteam

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Bram ten Klei, rol: Projectleider

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid kernteam

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Usman Ahmed, rol: Deelnemer Dromen-doen
Cor Hogervorst, rol: Deelnemer Dromen-doen
Ruben den Drijver, rol: Deelnemer Dromen-doen

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Nino Vroom, rol: Deelnemer Dromen-doen

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Deelnemer Dromen-doen

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Deelnemer Dromen-doen
Judith Roumen

Judith Roumen -

Locatie: Rijswijk, Bilderdijklaan 16
Judith Roumen, rol: Lid kernteam

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Frank Oud, rol: Deelnemer Dromen-doen
Sander de Groot, rol: Deelnemer Dromen-doen
Edwin Westerduijn, rol: Deelnemer Dromen-doen
Peter Kooijman, rol: Deelnemer Dromen-doen

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Joris Luyt, rol: Deelnemer Dromen-doen
Wouter Koomen, rol: Deelnemer Dromen-doen
Patricia van der Holst, rol: Deelnemer Dromen-doen
Nick Kerkhof, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Kristian Kossen, rol: Deelnemer Dromen-doen
Emily Spitsbaard, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Alen Halilovic, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Bas de Werd, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Erik Römkens, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Andreas Burki, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Frank Lint, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Anton van den Oever, rol: Deelnemer Dromen-doen
Aniel Raghoe, rol: Deelnemer Dromen-doen
Soer van Herk, rol: Deelnemer Dromen-doen
David Bradshaw, rol: Deelnemer Dromen-doen