Vanuit de overtuiging dat een digitale tunneltweeling de beheerder helpt ‘in control’ te zijn, wordt samen met diverse tunnelbeheerorganisaties onderzocht welke digitaliseringsmiddelen voor hem de meeste waarde toevoegen en wat daarbij de uitgangspunten moeten zijn.

Het maken van een programma van eisen of een wensenlijstje voor een ‘digitale tunneltweeling’ kan voor tunnelbeheerders lastig zijn, want wat is dan precies de toegevoegde waarde, hoe wordt dat gemeten en wat zijn de verwachtingen van de mensen die gaan werken met digitale middelen binnen hun tunnelprojecten? 

Om de tunnelbeheerders hierin meer inzicht te geven worden door het COB de ‘Van dromen naar doen’-dagen georganiseerd. Hier worden wensen geïnventariseerd. De digitaliseringswensen en keuzes worden samen met de werkgroep Businesscase digitalisering doorgerekend met weegfactoren die verder gaan dan de alleen financiële. Ook worden weerstanden en kansen besproken met de werkgroep Cultuur, met als doel meer inzicht te krijgen en het ‘goede gesprek’ over digitalisering te kunnen voeren. Ook de werkgroepen Data voor de tunnelbeheerder (onderdeel van het groeiboek Assetmanagement) en Proof-of-concept digitale leeromgeving zijn bij dit proces betrokken.

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Workshops met tunnelbeheerders (met input uit de projecten Businesscase, Cultuur, Data voor de tunnelbeheerder (uit groeiboek Assetmanagement) en PoC digitale leeromgeving.) 

Q4 2023
2

Opstellen van top 5 gewenste digitale middelen per tunnelbeheerder.

Q4 2023
3

Notitie over hoe nu verder.

Q4 2023
4

Verkenning mogelijkheden integratie resultaten thesis Lars Moorman in Evolutiepad naar uniformiteit of elders in het TP.

Q4 2023

Bijeenkomsten

Verder met ‘van dromen naar doen’

In nauwe samenwerking met de werkgroep Cultuur wordt op 29 maart 2023 weer een sessie gehouden om ‘van dromen naar doen’ te komen. Deze dag wordt gewerkt aan het programma van eisen (PvE) voor de digitale tunneltweeling van Rijkswaterstaat (WNZ). Om Rijkswaterstaat verder te helpen en om meer grip te krijgen op het wensenpakket, is het de bedoeling deze ochtend de businesscase Digitalisering toe te passen op het PvE van WNZ. Dit PvE wordt op 1 mei 2023 bij PTZ aangeleverd. Omdat dit dus gaat over de getallen en uitgangspunten zoals die door WNZ gebruikt worden (bv. hoeveel tijd kost het een vraag aan de beheerder beantwoord te krijgen?) en het belangrijk is de afstemming hierover helder te krijgen, denken en kijken ook delegaties van andere tunnelbeheerorganisaties mee. 

Van dromen naar doen-dag

Op 7 oktober 2022 vond de eerste Van dromen naar doen-dag plaats. Diverse tunnelbeheerorganisaties hebben hier hun wensen ten aanzien van een digitale tunneltweeling in de beheerfase opgesteld. In 2023 wordt hieraan een vervolg gegeven waarbij steeds een tunnelbeheerorganisatie centraal staat en een delegatie van andere beheerders meekijkt en meedenkt om de afstemming optimaal te krijgen. 
>> Lees meer over de bijeenkomst

Deelnemers

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Projectleider

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid kernteam
Judith Roumen

Judith Roumen -

Locatie: Rijswijk, Bilderdijklaan 16
Judith Roumen, rol: Lid kernteam