Proof-of-concept digitale leeromgeving

Er wordt veel geëxperimenteerd met digitale instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de tunnel. In hoeverre is het mogelijk om tot één gezamenlijke virtuele OTO-omgeving te komen? In dit project wordt getracht deze vraag te beantwoorden door het ontwikkelen van een proof-of-concept.

In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om alle betrokkenen bij tunnelveiligheid voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden, gebaseerd op alle mogelijke scenario’s. Digitale middelen kunnen uitkomst bieden, want hiermee kan OTO veel flexibeler plaatsvinden. Het COB-netwerk heeft daarom de ontwikkeling van virtueel OTO in kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform, waar zowel medewerkers van bediening als incidentafhandeling in kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Actieve betrokkenheid hulpdiensten nodig!
Binnen de projectgroep is dringende behoefte aan actieve betrokkenheid van hulpdiensten. Het concept voor de digitale leeromgeving is gebaseerd op een brede integrale toepassing van alle betrokken stakeholders. In het najaar van 2022 is overleg geweest met vertegenwoordigers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en de Nationale Politie. Ondanks het onderschrijven van de ambitie tot betrokkenheid heeft dit nog niet geresulteerd in actieve samenwerking. De projectgroep blijft zich daarom inspannen om deze betrokkenheid te realiseren.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Rapport ‘Concept digitale leeromgeving voor tunnels’.

Gereed
2

Uitvoeringsplannen drie praktijkprojecten.

Gereed
3

Praktijkproject wegtunnels Den Haag (in 2023 gewijzigd in Gaasperdammertunnel).

Q2 2023
4

Praktijkproject wegtunnels Amsterdam.

Q2 2023
5

Praktijkproject Rijkswaterstaat/Groene Boog.

Q2 2023
6

NIEUW: Tussenrapportage.

Q4 2023

Stand van zaken eind 2022

In het voorjaar van 2022 zijn praktijkprojecten/beheerorganisaties gekozen te betrekken bij de uitwerking van een proof-of-concept digitale leeromgeving. De gekozen praktijkprojecten zijn Den Haag – Hubertustunnel, Amsterdam – Aanpak wegtunnels Amsterdam en de projectorganisatie De Groene Boog. Voor alle praktijkprojecten zijn in de periode mei-juli uitvoeringsplannen opgesteld en er is een uitvoeringsteam samengesteld. Deze uitvoeringsplannen bestaan uit een aantal werksessies met de vertegenwoordigers van de praktijkprojecten om informatie op te halen en om de mate van toetsing van het opgestelde concept voor de digitale leeromgeving vast te leggen.

In juli 2022 is gestart met het plannen en uitvoeren van de werksessies. De eerste werksessies met de gemeente Amsterdam en De Groene Boog zijn uitgevoerd. Van deze sessies heeft verslaglegging plaatsgevonden. In Q1 van 2023 worden de sessies voortgezet waarna de eerste impactrapportage wordt opgesteld. De gesprekken over de wegtunnels van Den Haag
hebben nog niet kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat deze begin 2023 worden ingepland.

In Q1 van 2023 wordt met de projectgroep besproken of er behoefte is om nog een extra praktijkproject op te starten om een volledige en doelgerichte toetsing van alle thema’s van het concept te waarborgen.

Rapport eind 2021

Eind 2021 is het rapport Concept digitale leeromgeving voor tunnels opgeleverd. Dit rapport biedt een plan van aanpak voor de uitvoering van een proof-of-concept. Het COB-project Proof-of-concept digitale leeromgeving heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform waarin zowel medewerkers van bediening, als van incidentafhandeling kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Parallel aan het project wordt meegekeken, meegedacht en waar mogelijk geëxperimenteerd met praktijkprojecten om te onderzoeken tot welk eindresultaat gekomen kan worden en of de ‘stip op de horizon’ inderdaad bereikbaar is in 2030. Doel van dit rapport is het definiëren van de proof-of-concept om te komen tot een meer tijd- en plaatsonafhankelijke digitale leeromgeving. Uitgangspunt daarbij is een vastgestelde scope van deze leeromgeving, de doelgroepen waarvoor deze omgeving wordt ingezet en de kwaliteitscriteria. Dit rapport handelt over de digitale leeromgeving waarbij de digitale tunneltweeling een van de uitgangspunten is.
>> Download het rapport van de kennisbank (pdf, 1mb)

Op de Tunneldag 2021:

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jeroen Groenewegen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Angela van Eeden, rol: Lid
Esther Koster, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Albert Houthuijzen, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Sjors Both, rol: Secretaris

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Projectleider

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid