Proof-of-concept digitale leeromgeving

Er wordt veel geëxperimenteerd met digitale instrumenten om opleiden, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de tunnel. Het COB-netwerk ontwikkelt handvatten om op de juiste momenten beslissingen te kunnen nemen over een digitale leeromgeving, én om die op de juiste wijze in te vullen.

In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om alle betrokkenen bij tunnelveiligheid voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden, gebaseerd op alle mogelijke scenario’s. Digitale middelen kunnen uitkomst bieden, want hiermee kan OTO veel flexibeler plaatsvinden. Het COB-netwerk heeft daarom de ontwikkeling van virtueel OTO in kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform, waar zowel medewerkers van bediening als incidentafhandeling in kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 

Stand van zaken

Met de betrokken partijen is in juni 2024 een informele reviewsessie van de roadmap Digitale leeromgeving gehouden. De lancering van het eindrapport staat gepland op 19 september 2024 tijdens de kennismiddag Digitalisering. De eindrapportage wordt ook verwerkt in het groeiboek Digitalisering.

Eerdere ontwikkelingen

Het resultaat van dit onderzoek is mede afhankelijk van betrokkenheid van essentiële stakeholders. Op basis van de verschillende reacties van de hulpdiensten op de vraag tot participatie kon eind 2023 de (voorzichtige) conclusie worden getrokken dat zij een gezamenlijke digitale leeromgeving minder hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. Dit is voor het vormgeven van de uiteindelijke deliverables een zeer waardevol resultaat.

Het concept van de digitale leeromgeving is op haalbaarheid, onvolkomenheden en nieuwe inzichten getoetst bij de verschillende praktijkprojecten. Per praktijkproject zijn aan de hand van werksessies de thema’s uit het concept vanuit de praktijkervaring vertaald naar aanbevelingen/richtlijnen voor het ontwikkelen van een digitale leeromgeving. De resultaten uit de sessies zijn gestructureerd en staan klaar als input voor de leidraad en zijn op aanvraag beschikbaar. Zoals eerder opgemerkt, volgt de eindrapportage in 2024. 

Deliverables 2023/2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Praktijkproject wegtunnels Den Haag.

Vervallen
2

Praktijkproject wegtunnels Amsterdam.

Gereed
3

Praktijkproject Rijkswaterstaat/Groene Boog.

Gereed
4

Praktijkproject Rijkswaterstaat/Gaasperdammertunnel

Gereed
5

Eindrapportage, ook verwerkt in groeiboek Digitalisering. (Uitgesteld naar 2024)

Q2 2023

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Presentatie bij platformbijeenkomst COB en bij het OTO-regieteam van RWS.

-

Sessie #5 met de gemeente Amsterdam.

5

Sessies #3, #4 en #5 met De Groene Boog.

3

Sessies #2 en #3 voor de ontwikkeling van de roadmap en leidraad.

4

Sessie voor verkenning opstellen businesscase.

4

Gesprekken met betrokkenen Gaasperdammertunnel.

5

Rapport Concept digitale leeromgeving (2021) 

Eind 2021 is het rapport Concept digitale leeromgeving voor tunnels opgeleverd. Dit rapport biedt een plan van aanpak voor de uitvoering van een proof-of-concept. Parallel aan het project is meegekeken, meegedacht en waar mogelijk geëxperimenteerd met praktijkprojecten om te onderzoeken tot welk eindresultaat gekomen kan worden en of de ‘stip op de horizon’ inderdaad bereikbaar is in 2030. Doel van dit rapport is het definiëren van de proof-of-concept om te komen tot een meer tijd- en plaatsonafhankelijke digitale leeromgeving. Uitgangspunt daarbij is een vastgestelde scope van deze leeromgeving, de doelgroepen waarvoor deze omgeving wordt ingezet en de kwaliteitscriteria. 
>> Download het rapport van de kennisbank (pdf, 1mb)

Op de Tunneldag 2021:

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Adviseur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Angela van Eeden, rol: Lid
Esther Koster, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Albert Houthuijzen, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Sjors Both, rol: Secretaris

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Projectleider

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid