Proof-of-concept digitale leeromgeving

Er wordt veel geëxperimenteerd met digitale instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de werkelijke tunnel. In hoeverre is het mogelijk om tot één gezamenlijke virtuele OTO-omgeving te komen? In dit project wordt deze vraag beantwoord door het ontwikkelen van een proof-of-concept.

In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om alle betrokkenen bij tunnelveiligheid voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden, gebaseerd op alle mogelijke scenario’s. Digitale middelen kunnen uitkomst bieden, want hiermee kan OTO veel flexibeler plaatsvinden. Het COB-netwerk heeft de ontwikkeling van virtueel OTO reeds in kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform waar zowel medewerkers van bediening als incidentafhandeling in kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Eind 2021 is het rapport Concept digitale leeromgeving voor tunnels opgeleverd. Dit rapport biedt een plan van aanpak voor de uitvoering van een proof-of-concept. Het COB-project Proof-of-concept digitale leeromgeving heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform waarin zowel medewerkers van bediening, als van incidentafhandeling kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Parallel aan het project wordt meegekeken, meegedacht en waar mogelijk geëxperimenteerd met praktijkprojecten om te onderzoeken tot welk eindresultaat gekomen kan worden en of de ‘stip op de horizon’ inderdaad bereikbaar is in 2030. Doel van dit rapport is het definiëren van de proof-of-concept om te komen tot een meer tijd- en plaatsonafhankelijke digitale leeromgeving. Uitgangspunt daarbij is een vastgestelde scope van deze leeromgeving, de doelgroepen waarvoor deze omgeving wordt ingezet en de kwaliteitscriteria. Dit rapport handelt over de digitale leeromgeving waarbij de digitale tunneltweeling een van de uitgangspunten is.
>> Download het rapport van de kennisbank (pdf, 1mb)

Op de Tunneldag 2021:

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid kernteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid kernteam

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid kernteam

INNOCY B.V.

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Jeroen Halbesma, rol: Lid kernteam
Peter Kooijman, rol: Secretaris

Nederlands Inst Publieke Veiligheid

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Eric Didderen, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Angela van Eeden, rol: Lid kernteam

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Voorzitter

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid kernteam