Proof-of-concept digitale leeromgeving

Er wordt veel geëxperimenteerd met digitale instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de tunnel. In hoeverre is het mogelijk om tot één gezamenlijke virtuele OTO-omgeving te komen? In dit project wordt getracht deze vraag te beantwoorden door het ontwikkelen van een proof-of-concept.

In de praktijk blijkt het vrijwel onmogelijk om alle betrokkenen bij tunnelveiligheid voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden, gebaseerd op alle mogelijke scenario’s. Digitale middelen kunnen uitkomst bieden, want hiermee kan OTO veel flexibeler plaatsvinden. Het COB-netwerk heeft daarom de ontwikkeling van virtueel OTO in kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform, waar zowel medewerkers van bediening als incidentafhandeling in kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Praktijkproject wegtunnels Den Haag.

Vervallen
2

Praktijkproject wegtunnels Amsterdam.

Q2 2023
3

Praktijkproject Rijkswaterstaat/Groene Boog.

Q2 2023
4

Eindrapportage

Q2 2024
5

Nieuw: praktijkproject Rijkswaterstaat/Gaasperdammertunnel.

Q2 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Werksessies praktijkprojecten (5x)

2,3 en 5

Projectgroepoverleg (2x)

4

Analysesessies (2x)

4

Stand van zaken medio 2023

Het resultaat van dit onderzoek is mede afhankelijk van betrokkenheid van essentiële stakeholders. Op basis van de verschillende reacties van de hulpdiensten op de vraag tot participatie kan de (voorzichtige) conclusie worden getrokken dat zij een gezamenlijke digitale leeromgeving minder hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. Dit is voor het vormgeven van de uiteindelijke deliverables een zeer waardevol resultaat.

Het concept van de digitale leeromgeving is op haalbaarheid, onvolkomenheden en nieuwe inzichten getoetst bij de genoemde praktijkprojecten. Per praktijkproject worden aan de hand van werksessies de thema’s uit het concept vanuit de praktijkervaring vertaald naar aanbevelingen/richtlijnen voor het ontwikkelen van een digitale leeromgeving. Afhankelijk van het praktijkproject zijn drie tot vijf werksessie per project gehouden. Inmiddels is de analysefase gestart. Daarin worden de resultaten van de praktijkprojecten samengevoegd en wordt de impact op het concept van de digitale leeromgeving uitgewerkt. Deze wordt in het najaar 2023 voorgelegd aan de volledige projectgroep.

Rapport eind 2021

Eind 2021 is het rapport Concept digitale leeromgeving voor tunnels opgeleverd. Dit rapport biedt een plan van aanpak voor de uitvoering van een proof-of-concept. Het COB-project Proof-of-concept digitale leeromgeving heeft tot doel te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is te komen tot één platform waarin zowel medewerkers van bediening, als van incidentafhandeling kunnen trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Parallel aan het project wordt meegekeken, meegedacht en waar mogelijk geëxperimenteerd met praktijkprojecten om te onderzoeken tot welk eindresultaat gekomen kan worden en of de ‘stip op de horizon’ inderdaad bereikbaar is in 2030. Doel van dit rapport is het definiëren van de proof-of-concept om te komen tot een meer tijd- en plaatsonafhankelijke digitale leeromgeving. Uitgangspunt daarbij is een vastgestelde scope van deze leeromgeving, de doelgroepen waarvoor deze omgeving wordt ingezet en de kwaliteitscriteria. Dit rapport handelt over de digitale leeromgeving waarbij de digitale tunneltweeling een van de uitgangspunten is.
>> Download het rapport van de kennisbank (pdf, 1mb)

Op de Tunneldag 2021:

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Adviseur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Esther Koster, rol: Lid
Angela van Eeden, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Albert Houthuijzen, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Sjors Both, rol: Secretaris

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Projectleider

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid