Tunnelprogramma

Ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid, de mondige burger, de energietransitie en klimaatadaptatie zijn de belangrijkste ontwikkelingen die op ons af komen. Om de opgaven voor de tunnelsector proactief en efficiënt op te pakken, is het COB-netwerk het tunnelprogramma begonnen.

De komende tien jaar staan er zo’n dertig tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) op de agenda. Het is dan ook belangrijk én kansrijk om de krachten te bundelen. In het tunnelprogramma wordt gewerkt aan onderzoeksprojecten die ervoor zorgen dat de tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden. Er zijn drie ontwikkellijnen, kortweg: civiel, digitaal en waarde.

Alle projecten worden gecoördineerd door het zogeheten tunnelteam. Dit team, onder leiding van Karin de Haas (directeur COB), bestaat uit de coördinatoren van het COB op het gebied van tunnels, aangevuld met Johan Naber (Rijkswaterstaat) als actief lid in diverse werkgroepen.

Civiel anders (ver)bouwen

In de komende tien jaar zullen minimaal twintig tunnels gerenoveerd worden. Binnen deze ontwikkellijn van het tunnelprogramma wordt daarom onderzocht hoe renovaties met minder hinder en meer waarde uitgevoerd kunnen worden.

Digitalisering

Deze ontwikkellijn omvat alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedieningsinterface, modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem.

Tunnel waardevol in zijn omgeving

Het meenemen van andere belangen dan alleen het mobiliteitsbelang kan de (ervaring van) hinder doen afnemen en kan de meerwaarde voor de stad of regio doen toenemen.

Werkwijzer monitoring zinktunnels

Het project Werkwijzer monitoring zinktunnels voor de tunnelbeheerder is een kruisbestuiving tussen civiele techniek en digitalisering.

Met de praktijk

De COB-projecten zijn veelal gekoppeld aan tunnelprojecten in de praktijk. Op het COB-congres 2017 kwamen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan het woord die hun medewerking al hebben toegezegd: