Tunnelprogramma

Ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid, de steeds mondiger wordende burger, de energietransitie en klimaatadaptatie zijn de belangrijkste ontwikkelingen die op de tunnelsector afkomen. In het tunnelprogramma pakt het COB-netwerk de opgaven hieromtrent proactief en efficiënt op.

Zo’n dertig overkoepelende tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) staan op de collectieve agenda. Krachten bundelen is hierin erg kansrijk. In het tunnelprogramma wordt daarom  gezamenlijk gewerkt aan onderzoeksprojecten, die ervoor zorgen dat tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden. In het tunnelprogramma zijn drie ontwikkellijnen gedefinieerd: Civiel anders (ver)bouwen, Digitalisering en Waarde: duurzaamheid. Een aantal projecten overstijgen deze definities en is geschaard onder de ontwikkellijn Overkoepelende activiteiten. Hiernaast draait een wetenschappelijk programma

In de periode van 2018 tot en met 2023 hebben meer dan 600 mensen gezamenlijk gewerkt aan en meegedacht over 120 deliverables. Vijftien tunnelbeheerorganisaties en praktijkprojecten  werken samen met en in het tunnelprogramma. 

Sturing tunnelprogramma

Alle projecten worden gecoördineerd door verschillende commissies en werkgroepen. Deze teams bestaat uit coördinatoren van het COB en sleutelfiguren uit de branche. Op deze pagina vindt u een opsomming van deze werkgroepen en commissies.

Overkoepelende activiteiten

Af en toe raakt een activiteit of project in het tunnelprogramma aan meer dan één van onderstaande ontwikkellijnen. Deze overkoepelende activiteiten en projecten vindt u hier.

 

Civiel anders (ver)bouwen

Binnen deze ontwikkellijn wordt onderzocht hoe tunnelrenovaties met minder hinder en meer waarde uitgevoerd kunnen worden. De projecten zijn gericht op kennisontwikkeling en inzicht in de civiele kant van tunnelrenovaties.

 

 

Digitalisering

Deze ontwikkellijn richt zich op de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, die zouden kunnen bijdragen aan minder hinder te bouwen of te renoveren en de tunnel sneller open te krijgen. Denk aan virtualisatie, bedieningsinterface, modellering, simulatie, etc.

 

Waarde: duurzaamheid

Deze ontwikkellijn richt zich op de waarde die een tunnel heeft voor een regio of stad. Door te kijken naar andere belangen dan alleen het mobiliteitsbelang, kan de (ervaring van) hinder afnemen. Vooralsnog richt deze ontwikkellijn zich op het belang van duurzaamheid.

 

Overzicht

Samen met grote tunnelprojecten

De COB-projecten zijn veelal gekoppeld aan tunnelprojecten in de praktijk. Leren en ontwikkelen gebeurt immers in de praktijk. Deze opdrachtgevers en opdrachtnemers vertellen kort wat voor hen de meerwaarde van het COB-tunnelprogramma is.