Afkeurniveau van zinkvoegen in bestaande zinktunnels

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Ruben van Montfort
  • Jaar: 2018

Samenvatting

Een groot deel van de Nederlandse afzinktunnels nadert de helft van de ontwerplevensduur. Dat betekent dat een grote onderhoudsbeurt op de planning staat, zoals bij de Eerste Heinenoordtunnel en de Kiltunnel het geval is. De lekkages in de Eerste Coentunnel in 2009 en 2010 hebben ons doen twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Gina- en Omega-afdichting. Wanneer voldoet een bestaande waterdichting in een tunnel niet meer? In dit afstudeeronderzoek zijn de faalmechanismen van de Gina- en Omega-afdichting kwalitatief en kwantitatief bepaald en bestudeerd voor de Kiltunnel.

Allereerst zijn de faalmechanismen van het Gina- en Omega-profiel kwalitatief bepaald. Vervolgens zijn hieraan berekeningen gekoppeld. Deze zijn toegepast op de casus Kiltunnel. Om deze beschouwing te maken, is er gebruikgemaakt van verschillende documentatie. De belangrijkste hiervan zijn de ontwerpdocumenten vanuit Trelleborg, de goed bewaard gebleven bouwtekeningen en de gedane metingen en inspecties in de Kiltunnel.