Afzinken Noordtunnel

Terug naar kennisbank
  • Document code: GKO-121.CT.02.A
  • Auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  • Jaar: 1990

Samenvatting

Dit document gaat over het afzinken van de Noordtunnel. Rijksweg 15 is een belangrijke verkeersader en verbindt het Rotterdamse havengebied via Arnhem, Nijmegen met het Duitse Roergebied en het verdere achterland. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam kruist de A15 de rivier “de Noord”, middels de thans via de verkeersinformatie bekende “brug over de Noord”. De brug dateert uit 1939 en wijkt qua indeling van de weg sterk af van het autosnelwegprofiel. Er gebeuren, verhoudingsgewijs, meer ongelukken dan op menig ander stukje snelweg. De eerste nota tot aanleg van een nieuwe oeververbinding dateert uit

1976. Het zou echter tot 13 december 1988 duren, alvorens tot ondertekening van het bouw- en engineeringscontract van de tunnel kon worden overgegaan.